Skytterhusfjellet barnehage

Våre TAGs

Uteinnerom

Uteinnerom

Tre uisolerte “uterom” med gjennomskinnelige tak og vegger, trekker lys inn i bygningskroppen og knyttes opp mot utearealene med en stor glass skyvedør. På varme soldager kan dørene åpnes helt opp, og man kan bevege seg videre ut på en treplatting utendørs som også fungerer som sittekant.

Levegg

Levegg

Området opplever sterk vind fra sør gjennom store deler av året. Utendørsboder og lekeapparater samles sammen i en felles terrengform som beskytter mot vind og skaper et lunt utendørsarealet. Utendørsbodene fungerer som støttemurer for terrengformen. Bodene har en felles bærekonstruksjon, som igjen brukes til å feste huskestativ, klatreelementer og lignende.

Trafikk-mini

Trafikk-mini

Rundt barnehagen går en definert vei for trehjulssykler. Barn setter stor pris på å leke at de er ”voksne”. Fotgjengeroverganger, skilt, og parkeringsplasser for trehjulssykler er enkle grep som skaper en trafikksituasjon i miniatyr.

Korte fakta

Kontor: TAG Landskap
Prosjekt: Barnehage
Sted: Skytterhusfjellet i Kirkenes
Bruksareal: Tomt 6508m2, Bygg 811 m2
Tiltakshaver: Kirkenes kommune
Status: Total entreprise konkurranse, mars 2012

Mer om prosjektet

Vårt utgangspunkt for design av både bygg og uterom, har vært å ta lokaliseringens natur og spesielle klimatiske forhold på alvor. Omfattende analyser av beliggenhet, sol, vær og vind setter hovedpremissene for vår design.

Meny