Fløttmannsplassen

«There is a crack in everything – that`s how the light get`s in…»

Fløttmannsplassen er liten, men deles naturlig inn i ulike funksjonelle og opplevelsesmessige soner. Damsgårdsundet har en spennende historie med skipsfart og industri, og er preget av rustikke og solide materialer og utrykk. Dette er noe som vi har tatt med oss videre som inspirasjon inn i prosjekteringsfasen. Like viktig som materialer og design, er programmering og tilrettelegging for lek og aktivitet. Plassen skal være både møteplass, torgplass, 17. mai-plass, lekeplass og kommunikasjonsåre.

Et sammenhengende vannspeil bryter opp plassen; den ligger som et riss i dekket og får ulike «bruddkanter» som gir ulike oppholds- og lekelementer. De store steinblokkene langs vannspeilet gjentas på plassen i ulike former; som tradisjonelle benker; som steinflak med skrånende sklisider, hoppesteiner i vannspeilet eller som sykkelstativ. Havnepromenaden videreføres over plassen uten retningsendring eller hinder, og utgjør den åpne, solrike delen.

Våre TAGs

Enhetlig plassdekke - vannspeil som riss i belegget

Enhetlig plassdekke - vannspeil som riss i belegget

Tydelige forbindelseslinjer

Tydelige forbindelseslinjer

Grønn plass - grønt tak.

Grønn plass - grønt tak.

Grønt golv - markering av forbindelseslinjer

Grønt golv - markering av forbindelseslinjer

"Bruddkanter", elementer som beveger seg opp av dekket - møbleringselement

Korte fakta

Kontor: Bergen
Prosjekt: Fløttmannsplassen
Sted: Damsgård
Bruksareal: 3000 m2
Tiltakshaver: Bergen kommune, Grønn etat
LARK: Tag Landskap
Status: Åpnet våren 2018

Meny