Elveparken på Nesttun

Våre TAGs

Grønn bydelspark

Grønn bydelspark

Vår intensjon er å skape en grønn bydelspark som innbyr til opphold for alle generasjoner. Nesttun opplever i dag en massiv urbanisering og er i en spennende utvikling. I forbindelse med et økende antall innbyggere, er det svært viktig å tilrettelegge for nye byrom. Nesttun-elva renner gjennom dette området. Elva har et stort potensiale og kan bli en viktig grønn lunge i et urbant område. Per dags dato ligger Nesttun-elva under et parkeringshus og har begrenset tilgjengelighet for både mennesker og dyr.

Elva frem i dagen

Elva frem i dagen

Å få elva frem i dagen vil muliggjøre etablering av en park med gode solforhold, og god kontakt ned mot elva. Behandling av elvebredden på ulike måter, er en viktig “TAG” for prosjektet; fra naturlig elvebredd med naturlig kantbeplanting, til amfi/trapp ned til utkraget dekke for utsikt og fiske. At elvestryket ikke forblir liggende under parkeringshuset vil være positivt for vassdraget og dets økosystem.

Baksiden frem

Baksiden frem

Bak-fasaden til Nesttun senter er ikke særlig attraktiv slik den er i dag. Parken skal oppleves som sammenhengende på tvers av elvebredden. Vestsiden av elva skal derfor også oppleves som et fint sted å være. Parken skal fungere som fellesplass og lekeplass for Nesttun allé. Ved å fjerne parkeringshuset, vil dagens bakside av Nesttun senter kunne bli åpnet opp mot Nesttun som sentrum – og bli synlig fra både Bybane- terminalen og Nytorget/Gågata.

Korte fakta

Kontor: TAG Landskap Bergen og TAG Arkitekter Bergen
Prosjekt: Byrom, mulighetsstudie
Sted: Nesttun, Bergen
Bruksareal: 5 000 m2
Tiltakshaver: Bergen kommune, Etat for plan og geodata
Status: Mulighetsstudie

Medarbeidere på prosjektet:

Nesttun, Bergen

Meny