Visualis images
Ladesletta – Gartnerens utsikt

Urbane boliger med powerhouse-ambisjon

Boligprosjektet har en unik beliggenhet på Lade, og er utformet med bakgrunn i den fysiske plasseringen i byen og det historiske kulturlandskapet vi befinner oss i. Prosjektet har dessuten en bevisst miljø- og bærekrafttilnærming og har bl.a. ambisjon om å bli verdens første Powerhouse-boliger!

Les mer

Det som tidligere var et gartneri med drivhus, parkering og asfaltområder blir nå forvandlet til et tilbaketrukkent og godt bomiljø med grønne soner. De nye boligene ligger i umiddelbar nærhet til Lade lokalsentrum med ulike forretning- og servicetilbud, gang- og sykkelveinett, kollektivtilbud og idrett- og rekreasjonsareal.

Prosjektet består av 8 leilighetsbygg, med totalt ca. 200 boenheter og p-kjeller under bebyggelsen. Det er lagt opp til tre ulike, arkitektoniske typologier: Det sørligste bygget utgjør en urban, 3 etasjers fasade mot Lade allé og byen. Her er det, i tillegg til boliger, planlagt et publikumsrettet næringsareal i 1.etasje – henvendt mot et nytt, felles torgområde. Denne bygningen gjenspeiler både i størrelse og materialitet den gamle sardin-fabrikken (nå Rema 1000 Ladetorget). Langs Østmarkveien videreføres den bymessige og tette bebyggelsen – her utformet i 3 og 4 etasjer, med saltak og ulike fasadeskift. Den tredje typologien i prosjektet er fire 3 etasjers punkthus, utført med pultak og trekledning. Disse fungerer som en morfologisk overgang mellom de mer kontinuerlige bygg-strukturene mot Ladetorget i vest, og eneboligene langs Lade Allé i øst.

Med unntak av den urbane fasaden mot Ladetorget, har alle andre bygninger ulike fasadematerialer for å skape variasjon og en følelse av småbebyggelses-struktur. Takformer er tilpasset til solcellepaneler og energiproduksjon, samtidig som de skaper rytme og en fin volumetrisk variasjon.

Bebyggelsens plassering og utforming bidrar til å skape gode, lune og varierte uterom – skjermet mot støy.  Det er en intensjon at alle boenheter skal ha privat uteoppholdsareal, balkong eller markterrasse. Uteområdene legger videre til rette for urban dyrkning og sosiale soner med innhold som drivhus, plantekasser og frukttrær. Det skal etableres grønne koblinger som knytter uteområdene til det tilstøtende hagelandskapet.

Korte fakta

Prosjekt: Ladesletta – Gartnerens utsikt
Kontor: TAG Trondheim
Sted: Trondheim/Lade
Bruksareal: ca. 15 500 m2
Tiltakshaver: Skanska AB
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap, TAG Plan
Status: Godkjent detaljregulering. Under detaljprosjektering.
TAGs: Landskapstilpasset, bokvalitet inne og ute, urbane og framtidsrettede boliger

Korte fakta

Prosjekt: Ladesletta – Gartnerens utsikt
Kontor: TAG Trondheim
Sted: Trondheim/Lade
Bruksareal: ca. 15 500 m2
Tiltakshaver: Skanska AB
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap, TAG Plan
Status: Godkjent detaljregulering. Under detaljprosjektering.
TAGs: Landskapstilpasset, bokvalitet inne og ute, urbane og framtidsrettede boliger
Bærekraftsmål: Powerhouse-ambisjon, sentrumsnært, effektiv arealbruk som minimerer inngrep, bestandige materialer