Kjøpmannsgata

TAG vant den åpne internasjonal plan- og designkonkurransen om Kjøpmannsgata i Trondheim.

Formålet med konkurransen var å finne et helhetsgrep som løfter og vitaliserer Kjøpmannsgata og Krigsseilerplassen. «Lagånd» ble tildelt konkurransens 3.plass, arrangert av Trondheim kommune og Statens vegvesen.

Juryens uttalelse fremhever at konkurranseutkastet ”Lagånd” viser tydelige og forbilledlige løsninger for tverrforbindelser over Kjøpmannsgata. De foreslåtte løsninger for krysspunkt knytter Kjøpmannsgata til den øvrige byen og Nidelva på en klar leselig og overbevisende måte. Bearbeidingen av Bybroplass vil knytte Kjøpmannsgata til grøntområdet Marinen sør i byen og skape en mer helhetlig situasjon rundt Bybrua som er viktig historisk punkt for Trondheim, og et av de mest populære utsiktspunktene i byen.

Les mer

Bybroplass og Brovakta er gitt en mer sentral og publikumsrettet funksjon og det er vist gode muligheter for terrassering som ivaretar og forbedrer dagens plassfunksjon mot Nidelva. Den åpne utformingen av plassen med aktivisering av nivåforskjellene forsterker muligheten for opphold og bruk. Plassen er godt planlagt med mulighet for fleksibel programmering for store arrangement, den er generelt utformet og fletter seg sammen med den grønne vollen på en spennende og overbevisende måte.

Løsningen fremheves som konkurransens beste svar på Kongens gates Allmenning. Ny tverrforbindelse fra Schjoldagerveita og over Kjøpmannsgata knytter Schjoldagerveita og dagens hovedbibliotek sammen med Kjøpmannsgata. Koblingen med Kjøpmannsgata og det grønne strekket vil kunne gi viktige kvaliteter for begge. På Mustallmenningen / Bakke Bru antyder «Lagånd» et potensial for plassdannelse som ligger på nivå med brodekke oppe på Bakke Bru, noe som blir sett på som et spennende og positivt innspill til den videre utviklingen av området.

Korte fakta

Prosjekt: Kjøpmannsgata
Kontor: Trondheim
Sted: Trondheim
Tiltakshaver: Trondheim Kommune
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Konkurransebidrag

Korte fakta

Prosjekt: Kjøpmannsgata
Kontor: Trondheim
Sted: Trondheim
Tiltakshaver: Trondheim Kommune
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Konkurransebidrag
Prosjektmedarbeidere