Jessheim Sør

Moderne arkitektur med brutte fasader. Spennende materialvalg. Luftige uteplasser med sollys, grønne plener og lekeområder. Et nettverk av stier og gangveier.

Biltrafikken ledes ned i garasjeanlegg. Jessheim Sør er et boligområde med mange kvaliteter. Både ute og inne. Byggetrinn 1 består av to leilighetsbygg på 5 og 6 etasjer, med tilsammen 109 leiligheter (1, 2 og 3-roms leiligheter), alle med egen terrasse og bod. Heis til hver etasje.

Boligprosjektet Jessheim sør ligger sørvestvendt og solrikt plassert mot åkerlandskapet, og samtidig svært sentralt i forhold til Jessheim sentrum. Det er også sentralt i forhold til kommunikasjon, skoler/ barnehager og servicetilbud, med gang- og sykkelavstand til sentrum, nærhet til E6 og Gardermoen, samt til lokale busslinjer og tog.

 

Les mer

Boligområdet knytter seg til sentrum og nabolaget i nord via store grøntarealer som opparbeides med oppholdsarealer,  stier og forbindelser til blant annet sentrum, skoler og barnehager. Eksisterende bekkelandskap foredles videre og gjøres tilgjengelig med belyste stier, og det etableres en park i senter av området for fellesskap, ballspill og andre aktiviteter.

Bebyggelsen er utformet av sammensatte bygningsvolumer som forskyves, slik at leilighetene får lys og utsikt mot to himmelretninger. Sykkelbod med god tilgjengelighet fra bakkeplan og moderne kompakt parkeringsløsning i tre plan. Heisforbindelse fra parkering og boder.

 

Korte fakta

Prosjekt: Jessheim Sør
Kontor: Oslo
Sted: Jessheim, Akershus
Tiltakshaver: Conceptor Bolig
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap

Korte fakta

Prosjekt: Jessheim Sør
Kontor: Oslo
Sted: Jessheim, Akershus
Tiltakshaver: Conceptor Bolig
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap