Hovinbyen – Idèkonkurranse

Idrettsbyen Hovin - fra eksos til O2

TAG deltok, sammen med 21 andre deltakere, i en idékonkurranse om utviklingen av området Hovinbyen som en integrert del av Oslo by.

Les mer

Vårt bidrag «Idrettsbyen Hovin – fra eksos til O2»  fokuserte på konseptet «Noden» og grønne forbindelser som styrende byutviklingsgrep. Forslaget benyttet idrettsanlegg som katalysatorer for samfunnsutvikling i bydelen, både på lokalt og regionalt nivå, da idrett og aktivitet kan være en viktig faktor for både fysisk og sosial integrering. Med rause parkarealer- og grøntårer som viktigste grep i planen, ønsket man i tillegg å tilrettelegge for enkel kommunikasjon ved hjelp av gange og sykkel. Korte avstander mellom kollektivknutepunkter og kompakte boligområder er faktorer som gir gode rammevilkår for hverdagen i den «nye» bydelen.

Korte fakta

Prosjekt: Hovinbyen - Idèkonkurranse
Kontor: Oslo og Bergen
Sted: Hovin, Oslo
Tiltakshaver: Oslo kommune
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap

Korte fakta

Prosjekt: Hovinbyen - Idèkonkurranse
Kontor: Oslo og Bergen
Sted: Hovin, Oslo
Tiltakshaver: Oslo kommune
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap