Hillerhøyden

På en nydelig tomt nært Alvøen har vi tegnet leiligheter med utsikt over sjøen og gode solforhold.

Et viktig grep i prosjektet er å bevare de flotte kollene med furutrær på tomten. Byggene ligger ved siden av og mellom to koller med flotte furutrær. Vi ønsker å bevare de fineste stedene på tomten og lar byggenes plassering tilpasse seg etter terrenget og kvalitetene på tomten. I kontrast til det naturlige uteoppholdsrommet vil det bli bygget et landskapsrom med mer bearbeidet terreng og sitteplasser.

Les mer

Prosjektet ligger i flystøysone 1 og utfordringen var å gi beboerne støyfrie utoppholdsarealer. Dette ble løst ved å la bygningskroppen skjerme mot flystøyen. Dermed får man ett uteoppholdsareal som er stille i front av byggene. Den lange og smale bygningskroppen gir også muligheter for leiligheter med store vindusflater med gode lysforhold og utsikt.

Korte fakta

Prosjekt: Hillerhøyden
Kontor: Bergen
Sted: Alvøen, Bergen
Tiltakshaver: Lars Jønsson Bolig AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigstilt
TAGs: Naturen, Støyfritt

Korte fakta

Prosjekt: Hillerhøyden
Kontor: Bergen
Sted: Alvøen, Bergen
Tiltakshaver: Lars Jønsson Bolig AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigstilt
TAGs: Naturen, Støyfritt
Prosjektmedarbeidere