Havnen den gode: Torget

Havnen den gode – konkurransebidrag del 2 – Torget

Vi skriver historie hver dag. Fremtidens historie berikes av fortiden, og det er nåtiden som er nøkkelen til å gi den innhold og mening. Vågen skal være et rom som reflekterer fortiden, bygger rom for nåtiden og er tilstrekkelig robust til å imøtekomme fremtiden. Denne prosjektsiden tar for seg Torget-delen av konkurransebidraget.

Fisketorget i Bergen

Vågen har alltid vært og vil fortsette å være en markedsplass for matsalg. Bergen har en kulturakse som strekker seg fra Lille Lungegårdsvannet og ut til verftet. Vi etablerer og forsterker vågen som en matakse og et internasjonalt visningsvindu for norsk og vestlandsk mat. Fra verdensberømt fisk, til landbruk, og nå også oppadkommende osteproduksjon hos norske bønder, som bl.a. selges på bondens marked.

Les mer

Fisketorget må representere hele spekteret av den norske kysten og vi foreslår derfor å koble inn fiskerimuseet, akvariet, havforskningsinstituttet og andre aktører i fiskenæringen. Blant boder og bord etableres det et «koblingsvindu» med faste og interaktive fortellinger om betydningen av fisk for Bergen. Grafisk og kunstnerisk grafikk av fiskestimer, fisk som svømmer i oppdrettsanlegg og i havet etc. På denne måten kobler man både Vågens historiske betydning, fiskeoppdrett og fiskeritradisjon/-natur opp mot fiskesalg og mat på torget. Gjennom prosjektet har vi vurdert ulike måter å organisere Torget på. Alt fra dagens løsning til foodcourt-lignende organisering. I konkurranseforslaget har vi foreslått en kombinert løsning som både gir en gate-/torgfølelse som fiskehandlerne ønsker, og samtidig får vi et samlet spisested som inviterer andre bergensere inn for å spise lunsj. Torget underdeles i faste, temporære og sesongbaserte boder.

Prinseplassen

Da kronprins Carl besøkte Bergen i 1856 ble det servert en selskapsversjon av torsk som fikk navnet prinsefisk. Denne retten serveres fortsatt i bergenske restauranter i dag. Historien sier også at skipet som fraktet prinsen var ti timer forsinket, og det heler endte i kaotiske tilstander da tusenvis av tørste bergensere valgte å tilbringe ventetiden på sjenkesteder rundt Torget. Et stort, felles spiseområde under et sesongbygget tak får navnet prinseplassen etter denne beretningen. Her skal det være plass til å få servert mat fra fiskebodene eller ta med matpakken og nyte på stedet. Vinterstid kan man velge å ta vekk taket, men la søylegridet under bli stående, som en referanse til de kommende Breivik-søylene på Trogallmenningen. Undersiden av taket er tenkt i fasseterte flater i krom, de skal fange opp og speile vannoverflatens magiske spill, vær og bevegelse på en levende måte. På kveldstid kan undersiden belyses og fremstå som et vakkert maleri.

Bybanestoppet

Bevegelsesmønstrene i byen er i stadig endring. I eldre tider kom man til byen i båt, og gikk stort sett til fots eller brukte hest og vogn. Bil, buss og trikk skapte nye behov, og byen mistet sin historiske adkomst fra sjøsiden. I dag er Bybanen et av Bergens viktigste kollektive framkomstmidler. Plassering av bybanestoppet er gjort med fokus både på det trafikale for Bybanen og for helheten og flyten i den trafikale situasjonen. Stoppene er bevisst ikke lagt i siktlinjene fra Vågsallmenningen og ut mot Vågen. Vi ser også at den største flaskehalsen rundt Torget ligger ved Zachariasbryggen. Her krysser strømmen av forgjengere og syklister i to retninger til og fra Torget, Vertlidsallmenningen, Bryggen og Sandviken, samtidig som det skal være plass til både biler og bybane. For å gi rom for bedre flyt i dette området har vi foreslått å sakse dette bybanestoppet. Stoppene får mer plass og siktlinjene mellom Torgallmenningen og Torget opprettholdes da bybanetrasén og de brede fortauene på begge sider sørger for direkte sikt. Selve bybanetraseen skal flyte gjennom byrommene uten at den tar fokus bort fra programmering og de historiske veggene og gulvene i byrommene den beveger seg gjennom. I krysningspunktene fremheves traseen med kontrasterende dekke for å sikre synlighet og god trafikksikkerhet.

Vannkunsten – ungdommens møteplass

Vannet har alltid vært en viktig del av den bergenske identiteten. Hav, sjø, vann, regn, det drypper, sildrer, renner og flommer. Fisketorget er i dag i liten grad et sted den vanlige bergensere oppholder seg. Det trengs et møtepunkt og oppholdssted som gir rom for både aktivitet og samvær. Det foreslås å etablere en installasjon i flaten ut mot Strandkaien, med vann, og kanter og flak som kan skates på og samtidig fungere som uformell sitte-/oppholdsplass. Med nytt bybanestopp vil Fisketorget bli et mer naturlig møtested for barn og unge. En miks av torghandel og skatende ungdommer vil gi Torget en ny vitalitet.

Forslaget er utviklet sammen med Vill Urbanisme, Light Burea, Sachs & Nottveit (SANO), Byggadministrasjonen Harald Bjørndal as og Gunnar Staalesen. Vi ble i konkurranse med 22 andre team, prekvalifisert til å tegne idéforslag for Torget-Bryggen i Bergen. Vårt forslag skapte begeistring, engasjement, og mange gode tilbakemeldinger fra juryen. Vi nådde likevel ikke helt opp.

Korte fakta

Prosjekt: Havnen den gode: Torget
Kontor: Bergen
Sted: Bergen Sentrum
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Konkurransebidrag
TAGs: Programmere, Legge til, Trekke frem

Korte fakta

Prosjekt: Havnen den gode: Torget
Kontor: Bergen
Sted: Bergen Sentrum
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Konkurransebidrag
TAGs: Programmere, Legge til, Trekke frem
Prosjektmedarbeidere