Greverud Senter

Gjennom et tydelig formspråk vil bygg og utomhusområder være med å gi Greverud en tydelig identitet.

Prosjektet ligger ved Greverud Stasjon og eksisterende butikksenter. Prosjeketet består av 100 leiligheter og en Rema 1000 butikk og er et tettstedsutviklingsprosjekt med umiddelbar nærhet til Follobanen. Hovedfokus i prosjektet har vært å skape et nytt attraktivt sted med innbydende kvaliteter som trekker de besøkende inn til en plass hvor de ønsker å oppholde seg over lengre tid.

Torget og gatetunene er tydelige strukturer som innbyr til aktivitet for både de eldre og barna. Siktlinjen fra togstasjonen til torget er vektlagt som en hovedåre i prosjektet, hvor vann og trær fremhever forbindelsen mellom togstasjonen og torget.

Les mer

Byggene har trappede takflater og bygningskroppene har et kraftfult formspråk. Det er benyttet refasader mot gårdsrom og ved innganger og solide teglfasader mot de offentlige gatene. Dette konseptet gjenspeiles også i uterommene med stramme urbane former i de offentlige rommene og slyngende parkmessig karakter i de mer private gårdsrommene.

Korte fakta

Prosjekt: Greverud Senter
Kontor: Oslo og Bergen
Sted: Greverud Stasjon
Bruksareal: 11.500 m2
Tjenester: Kruse Smith Eiendom & Rema Eiendom
Status: Ferdigstilt
TAGs: Identitet, Nærhet, Henvendelse

Korte fakta

Prosjekt: Greverud Senter
Kontor: Oslo og Bergen
Sted: Greverud Stasjon
Bruksareal: 11.500 m2
Tjenester: Kruse Smith Eiendom & Rema Eiendom
Status: Ferdigstilt
TAGs: Identitet, Nærhet, Henvendelse