Foto: Domantas Stukas
Gartnerlien

Husene i skogen - understreker vertikalitet gjennom bygningskroppens former og fasadematerialer.

Prosjektet Gartnerlien består av 70 leiligheter fordelt på tre bygg og ligger sentralt plassert på Sandslimarka med kort avstand til bybanestopp. Tomten er omkranset av furuskog som er bevart i størst mulig grad. De tre byggene er plassert med tanke på å skape gode siktlinjer mot grøntareal og med vekt på flere snarveier gjennom tomten. Et hovedgrep i prosjektet har vært å jobbe med gode overganger mellom offentlige areal og tilstøtende grøntareal, og mellom fellesareal for boligene og private uteoppholdsareal. Et viktig konsept for utearealet har vert å dra det omkringliggende naturlandskapet med sine koller og høyreiste furutrær inn på tomten. Byggene understreker den vertikale skogen med fasader som gjenspeiler stedets materialer og fargepalett ved å bruke stående furukledning og synlige søyler i stål. Samtlige vinduer går fra gulv til tak og er med på å forsterke det vertikale. Balkongene er trukket inn fra hovedvolumet for å få private uteplasser og for å få en god dynamikk i fasadene som vender ut mot fellesarealet. Ved siden av balkongene er det vertikale spiler som ytterligere understreker det vertikale og skaper egne volum av radene med balkonger. Spileveggene gjør også at balkongene blir mer skjermet for innsyn. Toppetasjen er delvis inntrukket slik at gesimslinjen mot himmelen fra tunet blir sakset. Ved å delvis trekke inn den øverste etasjen blir det store private takterrasser som fungerer som en forlengelse av stuen til hver toppleilighet.

Måten byggene er plassert skaper et et godt og lunt felles uteareal, et tun. Orangeriet er sentralt plassert på fellestunet og skaper ulike soner og rom for beboerne samtidig som det er en møteplass. Det er lagt til rette for dyrking i orangeriet ved å bruke glassvegger og glasstak som i et drivhus og ved å videreføre dekket med belegningsstein også innvendig. Utenfor orangeriet er det plantekasser i tillegg til at hver beboer har et lite drivhus på sine private balkonger der de kan dyrke tomater, urter eller druer.

Korte fakta

Prosjekt: Gartnerlien
Kontor: Bergen
Sted: Sandsli
Bruksareal: 10 100kvm (inkl. p-kjeller)
Tiltakshaver: Bonava Norge AS
Tjenester: Arkitektur og landskapsarkitektur
Status: Ferdig bygget

Korte fakta

Prosjekt: Gartnerlien
Kontor: Bergen
Sted: Sandsli
Bruksareal: 10 100kvm (inkl. p-kjeller)
Tiltakshaver: Bonava Norge AS
Tjenester: Arkitektur og landskapsarkitektur
Status: Ferdig bygget