Fremtidens bolig

«Hva er en god bolig for fremtiden?» Systemhus ønsket en bolig som var fremtidsrettet og spennende, hvor man tenkte utenfor boksen, og man hadde plass til mine barn, dine barn og våre barn i ett boligmessig fortettet område

Vårt forslag er et bolig som kan være et hjem for alle livssituasjoner. Boligen har fleksibilitet innenfor strenge rammer og kan tilpasses ulike boforhold og tomteforhold. Vårt boligforslag vant konkurransen og det er nå mulig å bygge huset, som har fått navnet Hitra. Det første Hitrahuset skal nå bygges i Bodø.

Les mer

Hitra er en bolig som kan passe til flere ulike familiekonstellasjoner, det er en bolig som er norsktilpasset og dermed kan bygges inn i terrenget. Det er en bolig med gode lysforhold og god takhøyde hvor kjernen i hjemmet er det gode oppholdsrommet med god plass til at alle kan være sammen. Det er en bolig hvor du kan leie ut, ikke bare en, men to enheter, eller ta i bruk hele boligen selv. Hitra er en bolig innenfor strenge rammer som er fleksibel, økonomisk, og multifunksjonell. Det er en bolig for alle livssituasjoner.

Les om prosjektet på Systemhus sine websider.

Korte fakta

Prosjekt: Fremtidens bolig
Kontor: Bergen
Sted: Bodø
Tiltakshaver: Systemhus
Tjenester: TAG Arkitekter

Korte fakta

Prosjekt: Fremtidens bolig
Kontor: Bergen
Sted: Bodø
Tiltakshaver: Systemhus
Tjenester: TAG Arkitekter
Prosjektmedarbeidere