Fløttmannsplassen

Damsgårdsundet er i stor endring, og Fløttmannsplassen blir områdets nye møteplass, oppholdsplass og kommunikasjonsåre.

Med Småpudden og havnepromenaden som aktive livsnerver i området, er plassen sikret aktivitet og puls. Prosjektet ble ferdigstilt våren 2018.

«There is a crack in everything – that`s how the light get`s in…»

Fløttmannsplassen er liten, men deles naturlig inn i ulike funksjonelle og opplevelsesmessige soner. Damsgårdsundet har en spennende historie med skipsfart og industri, og er preget av rustikke og solide materialer og utrykk. Dette er noe som vi har tatt med oss videre som inspirasjon inn i prosjekteringsfasen. Like viktig som materialer og design, er programmering og tilrettelegging for lek og aktivitet. Plassen skal være både møteplass, torgplass, 17. mai-plass, lekeplass og kommunikasjonsåre.

Les mer

Et sammenhengende vannspeil bryter opp plassen; den ligger som et riss i dekket og får ulike «bruddkanter» som gir ulike oppholds- og lekelementer. De store steinblokkene langs vannspeilet gjentas på plassen i ulike former; som tradisjonelle benker; som steinflak med skrånende sklisider, hoppesteiner i vannspeilet eller som sykkelstativ. Havnepromenaden videreføres over plassen uten retningsendring eller hinder, og utgjør den åpne, solrike delen

Korte fakta

Prosjekt: Fløttmannsplassen
Kontor: Bergen
Sted: Damsgård
Bruksareal: 3000m2
Tiltakshaver: Bergen Kommune
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigstilt

Korte fakta

Prosjekt: Fløttmannsplassen
Kontor: Bergen
Sted: Damsgård
Bruksareal: 3000m2
Tiltakshaver: Bergen Kommune
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigstilt