Foto: Bymiljøetaten
Flagghaugen

Flagghaugen er en del av Nygårdsparken i Bergen, og er et ledd i opprustingen av den tidligere svært belastede parken. Området er utformet for aktivitet i form av lek, trening og oppdagelser, og hovedelementet er en klatreløype som bukter seg nedover bakken med en gradvis økning i vanskelighetsgrad.

Prosjektet er formet etter et ønske om mer lek og utfordringer for større barn i Nygårdsparken. Klatreløypen er hovedsakelig tilrettelagt for barn fra 6-14 år. Vanskelighetsgraden på klatreleken stiger sammen med at terrenget faller og løypen blir brattere. Under klatreløypen finner man lek for barn i alle aldre, med balanse, klatre- og huskeelementer.  I nærheten av klatreløypen står det benker der foreldre kan slappe av og samtidig holde et øye med barna som leker. Benkeområdet ligger langs eksisterende vei til Flagghaugen, og veien til Hulen som er blitt rehabilitert. På syd- og vestsiden av Flagghaugen er det etablert nytt veinett, lagt i samme trasé som er vist på historiske bilder. På toppen av området finner man treningsapparater som skal være med å skape aktivitet i parken, og fungere som et samlingssted for voksne. Apparatene har en enkel utforming, og tilbyr flere muligheter til å trene ulike muskelgrupper. Ved starten av klatreløypen, nære hovedadkomsten til parkens øvre del, er det laget til et fint hvileområde med benker, og innslag av lydlek som en morsom installasjon for store og små.

 

Alle bildene er tatt av Bymiljøetaten hos Bergen Kommune, under åpningen av området den 17.06.2020.

Video fra åpningen finnes her: «Levi og Tobias åpnet klatrepark i Nygårdsparken«

Korte fakta

Prosjekt: Flagghaugen
Kontor: TAG Landskap
Sted: Nygårdsparken, Bergen
Tiltakshaver: Bymiljøetaten, Bergen Kommune
Tjenester: Landskapsarkitektur
Status: Ferdigstilt
TAGs: Pryd, fryd, promenade

Korte fakta

Prosjekt: Flagghaugen
Kontor: TAG Landskap
Sted: Nygårdsparken, Bergen
Tiltakshaver: Bymiljøetaten, Bergen Kommune
Tjenester: Landskapsarkitektur
Status: Ferdigstilt
TAGs: Pryd, fryd, promenade