Fjøsangerveien 213

Fjøsangerveien 213 er TAGs første bygg som har blitt godkjent av miljøverndepartementet til å være forbildeprosjekt i Fremtidens byer/ Future built. Fjøsangerveien 213 er en ombygging/ utvidelse av et kontorbygg og skal i sin helhet oppføres i tre både i konstruksjon, tak og fasade. Det vil bli tilstrebet passivhusstandard.

Vi er veldig stolte over at dette prosjektet er presentert i Arkitektur N.

Et næringsbygg som bidrar til biomangfold

En arkitektonisk og miljømessig ambisiøs rehabilitering og utvidelse av et anonymt næringsbygg i Bergen der hensyn til biomangfold er en av mange viktige utfordringer.

Les mer

Beskrivelse:

Byggets hovedtrekk er et langt og bratt tak med grønne og spredte kvister som er tilfeldig posisjonert med utsikt mot skogen. Det skaper en åpen og livlig fasade vendt mot Langeskogen som er et viktig  turmål i nærheten.

Utgangspunktet for prosjektet er et to-etasjers kontor og lagerbygg syd for Bergen. Bygget er i dag på to etasjer og 700m2. Byggherren har ønsket å øke volum og høyde på bygget til 3 etasjer og 1000m2. Konstruksjoner og fasader er tenkt oppført i trekonstruksjoner, og eldre yttervegger vil få tilleggsisolasjon.

Biomangfold:

Det vil bli integrerte fuglekasser i ”takboksene” for å huse fugler fra den nærliggende skogen. Det hekker en rekke arter i Langeskogen, vi tenker å lage kasser til svale og gråspurv, da sistnevnte er i kraftig reduksjon i Norge. (Kattugle hekker 200 meter fra prosjektet!)

Korte fakta

Prosjekt: Fjøsangerveien 213
Kontor: Bergen
Sted: Fjøsanger, Bergen
Bruksareal: 1 089 m2
Tiltakshaver: Fana Invest AS
Tjenester: TAG Arkitekter
Status: Forprosjekt

Korte fakta

Prosjekt: Fjøsangerveien 213
Kontor: Bergen
Sted: Fjøsanger, Bergen
Bruksareal: 1 089 m2
Tiltakshaver: Fana Invest AS
Tjenester: TAG Arkitekter
Status: Forprosjekt
Prosjektmedarbeidere