Finstad Hageby, Ski

Finstad Hageby er toneangivende for fremtidig boligbygging i hele Norden med sitt særskilte fokus på Universell utforming.

Finstad Hageby består av klassiske og funksjonelle boliger – både leiligheter, rekkehus, eneboliger i kjede og tomannsboliger. Boligprosjektet har høye kvalitetsmål, med spesiell fokus på universell utforming og  er et foregangsprosjekt innen sitt område.

Universell Utforming (Boliger for alle)

Boligprosjektet har høye kvalitetsmål, med spesiell fokus på Universell Utforming som er et foregangsprosjekt innen sitt område. Med dette menes at utformingen av produkter, byggverk og uteområder lages slik at de kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte og så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.Finstad Hageby er et slikt boligområdet hvor alle mennesker, uansett fase i livet og uansett funksjonsevne, kan leve uten spesielle tilpasninger i boligen sin.

Les mer

Gode og gjennomtenkte utearealer

Uteom­rådene består av private soner og fellesområder. Det er lett å komme seg ut og inn av området, samtidig som man bevarer grønne områder hvor folk trives og synes det er lett og praktisk å bo.

Farge og materialbruk

Både volumoppbygning og bruk av kontrastfarger i hovedvolum og sekundære bygningselementer skaper variasjon innad boligfeltene. Bruk av svart-hvitt gir dessuten en nøytral ramme for individuell beplantning, utemøblering mm. Slik kan beboerne sette sitt personlige preg, uten at det virker uryddig.

Her kan du bo i samme hus i flere av livets faser

Når man kjøper bolig i Finstad Hageby er det en bolig man skal kunne bo i flere av livets faser. Om det er med små barn eller man ønsker å kunne bo der når man blir eldre og kanskje ikke er helt bra til beins, skal det være enkelt å bo der.
Feltet består av småhusbebyggelse, rekkehus og eneboliger i kjede; samt leilighetskomplekser med leiligheter i flere størrelser. Til sammen består Finstad Hageby av nesten 400 bo­enheter. Her kan alle bo, unge eller gamle, med eller uten handicap.
Felles for alle hustypene er at det er livsløpsstandard. For småhusene er det hustyper over to til tre plan; men med en løsning slik at man skal kunne bo kun i første etasje om noe skulle skje og at man ikke lenger kan komme seg opp i etasjene.

Finstad Hageby består av tidsriktige og funksjonelle boliger!!!

Byggherre har samarbeidet med flere aktører:
– Nordisk Ministerråd
– Husbanken
– Byggekostnadsprogrammet
– Informasjonsprogrammet for Universell Utforming
– Ski kommune

Korte fakta

Prosjekt: Finstad Hageby
Kontor: Oslo
Sted: Finstad, Ski
Tiltakshaver: Skanska Bolig
Tjenester: TAG Arkitekter
Status: Ferdigstilt

Korte fakta

Prosjekt: Finstad Hageby
Kontor: Oslo
Sted: Finstad, Ski
Tiltakshaver: Skanska Bolig
Tjenester: TAG Arkitekter
Status: Ferdigstilt
Prosjektmedarbeidere