Laget av Oxivisuals / Bakke Leiligheter
Fabeltunet

4 leilighetsbygg med 140 leiligheter fordelt på tun tilknyttet rekkehus og utenomhusareal.

Området Fabeltunet består av en tun struktur med lav boligstruktur som rommer både rekkehus og leilighetsblokker. I samarbeid med GOA Arkitekter, har TAG hatt ansvaret for å prosjekterere 4 blokker innad i området.

Blokkene består av 3 – 5 etasjer, med variert siluett, oppdelt volum og moderne formspråk. De 140 leilighetene er utformet til å gi rom for mye dagslys og med private takterrasser til alle leilighetene. Størrelsene varierer mellom 38 m2 – 103 m2. Alle leilighetene er tilknyttet felles parkeringskjeller.

Blokkene er kledd med treverk og metall, en historisk referanse til allerede eksisterende bebyggelse i Lillestrøm. Bebyggelsen er derfor stedstilpasset, og passer godt inn i omgivelsene.

Korte fakta

Prosjekt: Fabeltunet
Kontor: Oslo
Sted: Frogner, Lillestrøm
Bruksareal: 21 300 m2
Tiltakshaver: Frogner Prosjektutvikling AS
Tjenester: TAG Arkitekter
Status: Under bygging

Korte fakta

Prosjekt: Fabeltunet
Kontor: Oslo
Sted: Frogner, Lillestrøm
Bruksareal: 21 300 m2
Tiltakshaver: Frogner Prosjektutvikling AS
Tjenester: TAG Arkitekter
Status: Under bygging
Prosjektmedarbeidere