Ensjøveien 10-12

Lumanders Hage – en urban oase

Prosjektet ligger på tidligere fabrikkområde for Luma, lyspærefabrikk. Her blir det nå boliger og barnehage. Vi et utvendig trappetårn kan du komme opp på taket til terrassen med mange småhager for dyrking.

Les mer

Historien om Luma har vi tatt med oss inn i bebyggelsen hvor vi har etablert et lysende trapp i gårdsrommet, som skal likne på tårnet til fabrikkbygningen som lå her tidligere.

 

Strukturen består av en randbebyggelse plassert langs tomtegrenser mot veier og gateløp som omkranser et stort frodig indre gårdsrom.

Korte fakta

Prosjekt: Ensjøveien 10-12
Kontor: Oslo
Sted: Ensjø, Oslo
Bruksareal: 20 215m2
Tiltakshaver: OBOS Nye Hjem
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Fra skisseprosjekt til detaljprosjekt (pågående)
TAGs: Bakgården, Tiedemannskvartalet, Tetris

Korte fakta

Prosjekt: Ensjøveien 10-12
Kontor: Oslo
Sted: Ensjø, Oslo
Bruksareal: 20 215m2
Tiltakshaver: OBOS Nye Hjem
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Fra skisseprosjekt til detaljprosjekt (pågående)
TAGs: Bakgården, Tiedemannskvartalet, Tetris