Elveparken på Nesttun

Nesttun er et sentralt knutepunkt i Bergen. Området opplever i dag en massiv urbanisering og er i en spennende forvandling. TAG Landskap har utredet alternativer for hvordan området kan utvikles.

Korte fakta

Prosjekt: Elveparken på Nesttun
Kontor: Bergen
Sted: Nesttun, Bergen
Bruksareal: 5 000 m2
Tiltakshaver: Bergen Kommune, Etat for plan og geodata
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Mulighetsstudie

Korte fakta

Prosjekt: Elveparken på Nesttun
Kontor: Bergen
Sted: Nesttun, Bergen
Bruksareal: 5 000 m2
Tiltakshaver: Bergen Kommune, Etat for plan og geodata
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Mulighetsstudie
Prosjektmedarbeidere