Ekeberg – Lier kommune

Ekeberg er et planlagt boligområde på Lierskogen, med en kombinasjon av Skanska/Ikeas BoKlok-konsept og selvbyggertomter.

Ekebergplanen ble påbegynt høsten 2012, og tar sikte på å ivareta og dyrke videre visjonen om et grønt Lier.

Mange hensyn

Tomten har siden oppstart blitt grundig utredet gjennom både geotekniske, biologiske og arkeologiske undersøkelser, da tomten er avgrenset av to elver, Grobruelva og Ekebergelva. Intensjonen med planen er å ivareta representative deler av både biologisk særegne områder og ikke-fredete kulturminner. Dette er oppnådd ved å legge inn byggegrenser, friområder og grønnstruktur som skjermer og fremhever nettopp disse særegenhetene ved tomten.

Les mer

Topografi

Tomten ligger ypperlig til på en skogkledd åskam. Tomten bikker ned mot øst, sør og vest, og gir gode solforhold til samtlige enheter. Terrengets helning gjør at hver enkelt selvbygger får en unik orientering, samt at det blir en naturlig terrassering av bebyggelsen, fra kjernen med høyere tetthet, til de omliggende selvbyggerfeltene i randsonene.

Videre fremdrift

Reguleringsplanen ble godkjent i planutvalget i Lier kommune den 10. juni 2014.

For ytterligere informasjon:

http://www.boklok.no/Boligsoker/

Korte fakta

Prosjekt: Ekeberg - Lier kommune
Kontor: Oslo
Sted: Ekeberg, Lier kommune
Bruksareal: 32 BoKlok-rekkehus, 32 BoKlok-leiligheter og 42 selvbyggertomter
Tiltakshaver: Skanska Bolig
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Detaljregulering høst 2013

Korte fakta

Prosjekt: Ekeberg - Lier kommune
Kontor: Oslo
Sted: Ekeberg, Lier kommune
Bruksareal: 32 BoKlok-rekkehus, 32 BoKlok-leiligheter og 42 selvbyggertomter
Tiltakshaver: Skanska Bolig
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Detaljregulering høst 2013