Biskopshus

Nord for Bergen sentrum ligger Biskopshavn, tett på sjølinjen og byfjorden. På tomten følger vi i sporene til historisk norsk industri, og med henblikk på stedets historie og karakter tar vi med oss disse linjene inn i boligprosjektet Biskopshus.

Prosjektet består av 90 leiligheter og 4 rekkehus, samt kontorlokaler og lager langs Breiviksveien i ytre Sandviken. Husene innretter seg etter den industrielle bebyggelsen som har vært på stedet historisk sett. Lengst nord på tomten står bygget som tidligere fungerte som fabrikk og kontor for Norsk Stålpress. Dette bygget blir bevart og oppgradert som det er, og skal brukes videre som kontorlokaler. På toppen av bygget kommer det leiligheter i en enkel trekonstruksjon som «vokser seg» ut av den gamle pussfasaden. De resterende leilighetene ligger fordelt på to nye blokker sør for den gamle fabrikken. Helt i sørvestre hjørne av området kommer de 4 rekkehusene som også oppføres i tre. Slik snakker tomtens ytterpunkter med hverandre, samtidig som de forholder seg til den klassiske blokkbebyggelsen.

I en forlengelse av stedskarakteren, er arkitekturen formet rundt et industrielt uttrykk. Med fokus på rene linjer, tydelige vindusbånd, og murpussfasade med innslag av farge, ønsker vi å skape et nabolag som er tidløst og som står godt i sine omgivelser. I fargesetting av fasaden, har vi samarbeidet med bergensbaserte kunstner Line Hvoslef. Slik har vi funnet en god fargepalett som harmonerer med sted og arkitektur. Bruken av farge er knyttet opp mot de deler av fasaden som er trukket inn eller ut. På denne måten bryter vi opp volumet, og lager en spennende rytme i fasaden.

Prosjektet har en nord – sør orientering, med gode uteoppholdsarealer på begge sider. Hovedvisjon for utforming av leilighetene i Biskopshus, har vært å utnytte solforholdene best mulig. Resultatet av dette er mange gjennomlyste leiligheter med to balkonger. Én mot sør og én mot nord, slik at man kan flytte seg etter solen og nyte mange timer i sol og lys.

Utbygger sin side

Les mer

Formspråket i uteområdet spiller videre på det vakre i de rene linjene og den industrielle stilrenheten som arkitekturen har tatt utgangspunkt i. Samtidig søker det å bryte opp de store, åpne rommene i mindre deler for å skape gode, skjermede oppholdsplasser og variasjon. Mye og frodig vegetasjon samt innslag av vann står som en myk kontrast til det rettlinjede uttrykket, og skaper gode sanseopplevelser gjennom hele området. Det benyttes materialer av høy kvalitet, og fargebruken fra arkitekturen tas opp for å skape en helhet.

Et hovedgrep har vært å skape gode forbindelser. Gårdsrommene får ulikt innhold og
kvaliteter som vi ønsker at alle beboerne skal føle tilhørighet til. For at det skal oppleves
naturlig å bevege seg mellom dem, etableres et amfisystem med gangforbindelser som
strekker seg langs hele vestsiden av prosjektområdet. I amfiet integreres vegetasjon, lek,
vannelementer og oppholdsplasser som knytter sammen de større, solrike sonene i hvert
gårdsrom. Amfiforbindelsen kobler også boligområdet til Fagernes og videre til blant annet badeplassene i Biskopshavn.

For å skape uterom som åpner og lukker seg, har vi brutt opp formen med diagonale linjer
som også gir de private uteplassene god skjerming. Den åpne plassen utnytter vi ved
å legge inn aktiviteter som basketball og sjakk, samt vannrenner og vannlek integrert i
dekket. Pergolaer og spilevegger med klatreplanter skaper mindre, intime oppholdsplasser
skjermet av grønne vegger og tak. Inngangspartiene tydeliggjøres med beplantning
og store vindusflater, som skaper visuell kontakt mellom inne- og uterom.

Korte fakta

Prosjekt: Biskopshus
Kontor: TAG Bergen
Sted: Biskopshavn, Bergen
Bruksareal: 15100
Tiltakshaver: Bonava
Tjenester: Arkitektur og landskapsarkitektur
Status: Byggeplass
TAGs: SOLRIKT, INDUSTRI MØTER BOLIG, DET GODE UTEROMMET

Korte fakta

Prosjekt: Biskopshus
Kontor: TAG Bergen
Sted: Biskopshavn, Bergen
Bruksareal: 15100
Tiltakshaver: Bonava
Tjenester: Arkitektur og landskapsarkitektur
Status: Byggeplass
TAGs: SOLRIKT, INDUSTRI MØTER BOLIG, DET GODE UTEROMMET