Big Challenge

Virtuelle bærekraftige fremtidsleiligheter. Et forskningsprosjekt på hvordan familier kan bo smått og godt.

          

I forbindelse med forskningsfestivalen BIG CHALLENGE – ville vi i TAG Arkitekter vise hvordan man kan bo mer kompakt og grønt i fremtiden, men likevel ha alt man trenger rundt seg.  Gjennom bruk av analyser, statistikk, workshops og dybdeintervju med ulike brukergrupper kom vi frem til et konsept med fokus på holdbarhet, integrerte løsninger, gjenbruk og sambruk. Gode utearealer både i direkte tilknytning til leilighetene og rundt byggene var sentralt i prosjektet i forhold til å gjøre leilighetene til et mulig alternativ til eneboligen.

 

Les mer

Konseptet er også basert på at man i fremtiden skal utnytte ressurser bedre og bruke mindre. Leilighetene har derfor alle et lite drivhus på balkongen til dyrkning av egne grønnsaker, luftebalkong ved soverommet til å henge ut klær, slik at man ikke trenger å vaske dem så ofte og systemer for gjenbruk av grovvann.

Hvilke arealer kan sambrukes på en god måte, og av hvor mange? Dette er et av hovedspørsmålene vi stilte oss i prosjektet. Mange ønsker å ha de fleste funksjoner privat og forbinder deling av hovedfunksjoner med kollektivene fra studietiden. Likevel er det en del bifunksjoner flere syns det kan være nyttig og dele spesielt om det er med en mindre gruppe.  Vi utviklet derfor en løsning med felles grovgang, kott og vaskerom i hver etasje i leilighetsbygget som tre og tre leiligheter deler. Avlastningen som dette rommet gir de tre leilighetene gjør at både entre, bad og bod kan være mindre i selve leiligheten.

Når man skal bo mindre er også fleksibilitet et aspekt vi har jobbet med. Hva gjør du om du skal ha 20 stykker på middag og bor på 55m2? Deling er da et kjent alternativ, men vi valgte å jobbe med fleksible vegger slik at man kan åpne opp hele leiligheten fra soverom, gjennom stuen og inn til spiseplassen. I kombinasjon med en oppbevaringsvegg hvor seng og sofa er integrert gjør foldeveggene det mulig å dekke langbord tvers gjennom leiligheten. Med samme system kan man også lage flere soner i en mindre leilighet og faktisk få separat kjøkken og stue når man ønsker det.

I prosjektet har vi også jobbet aktivt med bruk av holdbare materialer står seg over tid. Naturmaterialer som tegl og tre er tidløse, solide og nøytrale og er derfor brukt i stor utstrekning i prosjektet. Å få inn det grønne har også vært viktig og vi utviklet derfor et system for solavskjerming med bruk av grønnevegger slik at man både tar opp CO2 og unngår behov for nedkjøling inne. Eksisterende teknologi med solceller på tak og gjenbruk av vann ble også implementert i prosjektet.

Korte fakta

Prosjekt: Big Challenge
Kontor: Trondheim
Sted: Trondheim
Bruksareal: 200m2
Tiltakshaver: NTNU handelshøyskolen og TAG arkitekter
Tjenester: TAG Interiør
Status: Forskningsprosjekt
TAGs: Integrert møblering, Kjøkkenhage på balkongen, Lite inne stort ute

Korte fakta

Prosjekt: Big Challenge
Kontor: Trondheim
Sted: Trondheim
Bruksareal: 200m2
Tiltakshaver: NTNU handelshøyskolen og TAG arkitekter
Tjenester: TAG Interiør
Status: Forskningsprosjekt
TAGs: Integrert møblering, Kjøkkenhage på balkongen, Lite inne stort ute
Prosjektmedarbeidere
Elisabeth Våpenstad-Rånes