Arna Urban

Arna Urban er et større boligprosjekt med 85 leiligheter i Arna like utenfor Bergen. Prosjektet ligger svært sentralt til få minutter fra jernbanestasjonen i Indre Arna.

TAG Landskap har ansvar for utomhus for boligprosjektet Arna Urban som bygges nå like utenfor Bergen. Dette prosjektet er utarbeidet i samarbeid med Forum arkitekter a

Les mer

Tomta er bratt og utfordrende, og hovedfokus har vært å skape et godt samspill mellom bygg og terreng og utnytte høydeforskjellene positivt. En rampe slynger seg opp skråningen og beveger seg gjennom ulike typer oppholds- og lekeplasser. Utstrakt bruk av vegetasjon i både bunn, busk- og tresjikt skal gjenskape den en gang frodige skråningen øst for Arna sentrum. Oppholdsplassene knyttes mot de ulike leilighetsetasjene gjennom gangbro og svalganger. I tillegg til uteareal på terreng, vil det også bli etablert frodige takhager.

Korte fakta

Prosjekt: Arna Urban
Kontor: Bergen
Sted: Indre Arna, Bergen
Tiltakshaver: OBOS (Stor Bergen Boligbyggelag)
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap

Korte fakta

Prosjekt: Arna Urban
Kontor: Bergen
Sted: Indre Arna, Bergen
Tiltakshaver: OBOS (Stor Bergen Boligbyggelag)
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Prosjektmedarbeidere