Kreditering: JM Norge AS
Allmenningen – Løkentunet

Gatetun med store grøntarealer, som en del av en ny Allmenning på Skårer syd i Lørenskog. Allmenningen blir et offentlig byrom for opphold, ferdselsåre for gående og en møteplass for beboere og besøkende i området.

Prosjektering og detaljering av et gatetun på Skårer i Lørenskog kommune. Prosjektet omfatter landskapsprosjektering i tverrfaglig prosjekteringsgruppe, NS3420 beskrivelse, avklaring mot kommunen, FDV dokumentasjon, byggeoppfølging og ansvarlig søker for tiltaket.

Gatetunet ligger i skrånende terreng. Under prosjektering har det vært fokus på universell utforming, god overvannshåndteringer på terreng, samt et velfungerende og attraktivt byrom med oppholdsmuligheter og grønne flater. På området er det etablert store grøntareal, som fungerer som infiltrasjonssoner for overvann. Ved utvikling av et plantekonsept, har det blitt lagt vekt på å skape variasjon og pryd gjennom året. Grøntarealene gir lommer for opphold og variert romopplevelse.

Korte fakta

Prosjekt: Allmenningen, Løkentunet
Kontor: TAG Landskap
Sted: Skårer, Lørenskog
Bruksareal: ca. 3000 m2
Tiltakshaver: JM Norge AS (utbygger) for Lørenskog kommune (tiltakshaver)
Tjenester: Landskapsarkitekt og ansvarlig søker
Status: Under bygging

Korte fakta

Prosjekt: Allmenningen, Løkentunet
Kontor: TAG Landskap
Sted: Skårer, Lørenskog
Bruksareal: ca. 3000 m2
Tiltakshaver: JM Norge AS (utbygger) for Lørenskog kommune (tiltakshaver)
Tjenester: Landskapsarkitekt og ansvarlig søker
Status: Under bygging
Bærekraftsmål: Fokus på å lage bærekraftige løsninger med tanke på overvannshåndtering; regnbed og åpen overvannshåndtering