1912 – Damsgårdssundet

108 leiligheter, næring og en fremtidig barnehage er kommet opp i Damsgårdsundet, like ved den nye Småpudden i Bergen.

Prosjektet er utviklet i tett samarbeid mellom landskapsarkitekt og arkitekt.
Vi har en sterk identitetsskapenede og bærekraftig tilnærming til byggene og utearealene, og ønsker med vår utforming å gi noe tilbake til beboerene og andre som ferdes i området.

Boligprosjektet har en unik plassering like ved nyetablerte Fløttmannsplassen og Småpudden (gangbro i Damsgårdsundet). Leilighetene og fremtidig barnehage er lagt oppå eksisterende teglbygning som også er en del av boligprosjektet, samt inneholder dagligvarebutikk. Kunstner Line Hvoslef har vært med på prosessen med å velge ut fasadefargene.

Les mer

Prosjektet er miljømessig bærekraftig og forsterker en grønn akse som strekker seg helt fra Løvstien og over sundet til Nygårdsparken. Vi tar i bruk grønne tak for et bedre byklima og magasinering av overflatevann, synlig overvannshåndtering, grønne vegger og Bergens Beste Biotoptak; et fristed for insekter, pollinatører og fugler, og et pedagogisk verktøy for barnehagen.

 

Damsgårdssundet i media: Fabrikk ble drømmehjemHar flyttet inn over den gamle fabrikkenTrodde drømmeleiligheten glappBlikktrykkeriet fylles med dagligvarer, barnehage og 108 leiligheter

Korte fakta

Prosjekt: 1912 - Damsgårdssundet
Kontor: Bergen
Sted: Bergen
Bruksareal: 108 leiligheter, 3000 m2 næring, barnehage
Tiltakshaver: BOB (Bergen og omegn boligbyggelag)
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigstilt 2019
TAGs: Respekt for den gamle strukturen, Respekt for det biologiske, Respekt for flaten

Korte fakta

Prosjekt: 1912 - Damsgårdssundet
Kontor: Bergen
Sted: Bergen
Bruksareal: 108 leiligheter, 3000 m2 næring, barnehage
Tiltakshaver: BOB (Bergen og omegn boligbyggelag)
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigstilt 2019
TAGs: Respekt for den gamle strukturen, Respekt for det biologiske, Respekt for flaten