Prisutdeling
Prisutdeling for attraktiv by på Fløttmannsplassen
12. juni 2019

Tidlig i forrige uke ble det kjent at Bergen gikk av med seieren i prisutdelingen for "Attraktiv by 2019", dette er statens pris for bærekraftig byutvikling. I dag ble prisen delt ut på Fløttmannsplassen med påfølgende vandring i Nygårdsparken.

juryvurderingen kan man lese at noe av grunnlaget for at prisen gikk til Bergen er at det «gjennom de siste årene er det gjort gode grep med utvidelse av sentrum og fortetting i sentrumsnære bydeler med fokus på nye forbindelser, nye byrom og sosiale tiltak for å skape en god by for alle.» Videre kan man lese at «Juryen har festet seg ved byens grep for å ruste opp og styrke forbindelser og byrom i sentrumsnære bydeler som er transformerte industriområder. I bydelene Møllendal, Solheimsviken og Indre Laksevåg er det arbeidet med tiltak for å bedre levekår og folkehelse, og å øke bo- og leveattraktivitet.»

En utvikling som TAG arkitekter har vært så heldige å få være en del av både i det private med tegning av boliger og på et offentlig nivå med byrom og allmenninger. Juryen trekker videre frem at «Satsing på byrom både i den eksisterende byen og utvikling av nye i transformasjonsområdene er viktig for bylivet. Grønn infrastruktur og allmenninger er med på å fysisk knytte sammen bydelene og gjør byens mellomrom om til meningsfulle byrom.» Da er det ekstra stas å se prisutdelingen på Fløttmannsplassen, et prosjekt TAG landskap har jobbet med de siste årene i samarbeid med Bymiljøetaten hos Bergen kommune.

Utmerkinger som dette gjør det gøy å være en del av bytuviklingen, og vi håper det vil føre til videre fokus på de gode byrommene, og en bærekraftig utvikling i byen vår her i Bergen.

 

Link til prosjektsider for flere bilder av noen av TAG sine prosjekter i byutviklingsområdene i Bergen:

FløttmannsplassenMøllendal allmenning1912 boligprosjektNygårdsparken

Link til prosjektsider for flere bilder av noen av TAG sine prosjekter i byutviklingsområdene i Bergen: