Illustrasjon fra gjennomført pilot 2019

Parallelo

Etter 10 år med boligprosjektering har vi høye krav til programvare slik at vi kan skape de beste boligene. Vi har tatt saken i egne hender og utvikler parametersoftware til arkitekt/utbygger for boligprosjekt i stor skala.

Med vårt Parallelo software kan vi optimalisere leilighetsbygg i tidligfase/tomtestudier/forprosjekt. Vi kan i prosjekt gi flere gode alternativer raskt samtidig som prosjekttall oppdateres for valgt løsning. Det legges opp til en dynamisk arbeidsform mellom arkitekt og utbygger slik at man kan sitte «over-bordet» og løse prosjektet sammen.

Datafangst som grunnlag for Parallelo kommer fra 10 års erfaring med byggeri fra TAG Arkitekter. Her har vi prosjektert over 10 000 boliger, har jobbet med mange forskjellig byggherrer, har kjennskap til mange byggesystem og er kjent for å tenke rasjonelt. Parallelo gjør også markedsundersøkelser som verktøy for å skape salgbare leiligheter som folk vil ha.

Parallelo er et selvstendig selskap, en spin-off fra TAG Arkitekter i 2019.

Se vår nettside for mer informasjon: www.parallelo.io

 

For spørsmål kan du kontakte Kitty Colbjørnsen Aarseth / kca@parallelo.io