damsgaa
Miljø1_Eva
TAG_Nygardsparken_FeedingTheBirds_03_med-logo-1000-piksler
Miljø2
TAG_Nygardsparken_TheCurve_04-farger_med-logo-1000-piksler
NGBC-LogoA_medlem_cmyk

«Det er naturlig å være med på det grønne skiftet, og vi skal være i forkant»

Eva Nordgård, fagansvarlig for miljøsatsingen i TAG Arkitekter

Hva er miljø og bærekraft?

– For det første er vi opptatt av miljø i hvert enkelt prosjekt, og
vi jobber kontinuerlig med å heve kunnskapen sånn at dette blir en naturlig del av tankesettet til alle ansatte. For det andre lever vi som vi lærer; vi er Miljøfyrtårn-sertifisert og opptatt av bærekraft også i det daglige på kontoret.

Hvordan jobber dere med dette fagområdet?

– Vi har en sjekkliste som bevisstgjør oss på hvilke tiltak vi kan gjøre og muligheter vi har for å velge bærekraftige løsninger i prosjektene. Vi har også en digital verktøykasse der vi har samlet fagmateriell og prosjekteksempler vi kan la oss motivere av. Vi har dessuten mange ansatte med kunnskap om energiberegninger på bygg, og vi driver kontinuerlig kompetanseheving i form av kurs og foredrag. Som Miljøfyrtårn-bedrift jobber vi også bevisst med miljø i hverdagen, blant annet har vi en egen innkjøpsveiledning for alt fra rekvisita og mat til inventar, og vi registrerer all søppel. Vi benytter oss av videokonferanse så ofte som mulig, og dersom vi må reise, velger vi sykkel og tog framfor bil og fly.

Hvorfor er miljø viktig for TAG Arkitekter?

– Det er naturlig for oss å være med på det grønne skiftet som skjer i samfunnet nå. Vi skal være i forkant og tilby mer enn det kunden etterspør. Som arkitekter har vi et klimaansvar, og det ansvaret skal vi ta.

Miljøfyrtårn årsrapport 2016

Miljøfyrtårn_rapport for 2017

Klima- og miljørapport_Bergen_2015

Klima- og miljørapport_Bergen_2017

Meny