Damsgårdsundet 1912, som har vunnet Bergens nyboligpris 2019

Landskap

TAG er et tverrfaglig kontor med tett samarbeid mellom landskapsarkitekter, arkitekter, interiørarkitekter og planlegger. Vi tar av oss profesjonshatten når vi starter et prosjekt, og fokuserer i stedet på å skape de optimale løsningene sammen.

Landskapsarkitektene bidrar fra første tanke og første strek, enten det gjelder en reguleringsplanprosess, områdeplan eller skisseprosjekt. Utvikling av gode bomiljø og byrom er mest optimalt i tett samarbeid med andre fagfelt, der vi har stort fokus på at det er i situasjonsplanen vi skaper rammeverket for det gode bomiljøet eller møteplassen på hjørnet.

I 2019 er vi blitt hele 18 landskapsarkitekter fordelt på tre kontorer i Bergen, Oslo og Trondheim. Landskapsarkitektene har ulik bakgrunn og erfaring, men er alle svært dedikerte og engasjerte fagpersoner med et brennende ønske om å skape gode steder for folk. Gjennom  å skape god bokvalitet kan vi skape bedre bykvalitet. Vårt mål er derfor å ikke bare bygge hjem men også, gjennom områdene vi utvikler, gjøre byen bedre og grønnere.

I ett av TAG sine nyeste reguleringsprosjekt på Økern i Oslo, er visjonen å la naturen gro tilbake inn i asfaltjungelen og ta tilbake sin plass. Ved å følge våre prosjekt gjennom hele prosessen, fra overordnet regulering ned til plantevalg i staudebedet, kan vi sikre at visjonene blir realisert.

Les mer

Skjelettjord

Vi søker etter innovative løsninger for å skape bedre bomiljø. Kontoret vårt i Trondheim fant ut at mange av byens trær viste symptom på sykdom som følge av komprimerte rotsoner og tette dekker. Som svar på det begynte vi derfor å tegne skjelettjord på prosjekt der vi planter gatetrær og trær som skal etableres tett på trafikkarealer. Det ledet til et forskningsprosjekt sammen med NTNU og Sintef, som har resultert i at vi i Magnus den Godes gate i Trondheim, akkurat har bygget Norges første skjelettjord med tilslag av biokull.

Byrom

Landskapsarkitektene har spesialkompetanse på prosjektering og programmering av byrom og parker, og kan vise til flere gjennomførte og bygde prosjekt. VI har blant jobbet med transformeringen av Nygårdsparken, Damsgårdsundet (1912 og Fløttmannsplassen) og Møllendal allmenning I Bergen.

I 2019 mottok vi også Landskapsarkitekturprisen for Lyreneset friområde, der juryens begrunnelse er: «Prosjektet både tydeliggjør og opprettholder stedets grønne karakter, landskap og historie på en nyskapende måte ved bruk av enkle og effektive midler. […] Enkelheten viser seg i gjennomtenkt design, enkel materialbruk, god til passing til naturen, i tillegg til lekne og dristige elementer på det historiske stedet.»

Å skape grønne, lune byrom og bomiljø som stimulerer til sosial samhandling og aktivitet er overordnet målsetting for alle prosjekter og planer.