Marianne Aaen Halbo , Senior Interiørarkitekt

Interiørarkitektur

Rom for livet

Interiørarkitektur handler om å skape rom og forbindelser som både tar hensyn til funksjon og opplevelse.

Det er et humanistisk fag som setter mennesker med deres behov og bevegelser i sentrum for utformingen av rom og arealer.

Hvordan jobber TAG arkitekter med dette fagfeltet?

– TAG er et tverrfaglig arkitektkontor som jobber med interiørarkitektur fra tidlig fase, gjerne allerede fra mulighetsstudie frem til valg av konkrete materialer, farger og møbler. Fokus på folk og deres behov gjennomsyrer alle våre prosjekter fra bolig, til kontor og næring. I nye bygg, så vel som transformasjonsprosjekter eller enklere tilpasning av eksisterende bygningsmasse. Vi jobber med alt fra konseptutvikling, brukermedvirkningsprosesser, planløsninger, valg av lys, farger og materialer og spesialdesign av innredning og skilter. Våre rom skal kunne brukes og oppleves av alle og vi har spesialkompetanse på tilgjengelighet og universell utforming.  I alle prosjekter er bærekraft og miljø i fokus. Gode rom varer lenge!

Hvorfor er interiørarkitektur viktig for TAG arkitekter?

Vi i TAG ønsker å skape gode rom som gir livskvalitet og glede for menneskene som bruker dem. Interiørarkitektur er rammen rundt folks hverdag og for utenom klærne våre er rommet det nærmeste vi har rundt oss.  Gode rom er funksjonelle, fleksible og enkle å orientere seg i. De skaper trygghet, identitet og atmosfære. TAG interiør skaper rom for bærekraft, rom for samspill, rom for drømmer, rom for tankene, rom for sansene og rom for mennesker.