Morten Longum, fagansvarlig for byggesak i TAG Arkitekter

«På vegne av kunden skaffer vi tillatelse fra myndighetene til å bygge prosjektet»

Hva er byggesak?

– Byggesak er en viktig del av byggeprosessen både for oppdragsgiver, arkitekt og kommune, og vår oppgave er å skape god dialog mellom partene. Kommunen har bestemmelser som gjelder hver enkelt tomt, for eksempel hvor høyt bygget skal være og hvor mange parkeringsplasser det skal ha. Vi hjelper oppdragsgiver med å få maksimalt ut av eiendommen, og på vegne av kunden skaffer vi tillatelse fra myndighetene til å bygge prosjektet.

Hvordan jobber dere med dette fagfeltet?

– Fra starten i hvert prosjekt har vi med en egen person med ansvar for byggesak, som sørger for at vi har de nødvendige godkjennelsene. For eksempel må renovasjonsetaten godkjenne hvor avfallsstasjonene skal stå, og bymiljøetaten hvor fortauet skal gå. Det kan ta inntil tre måneder å få byggetillatelse, så planlegging og dialog med kommunen er viktig. Som arkitekter og landskapsarkitekter må vi altså følge strenge myndighetskrav, og byggesaksgruppa sørger for at alle på kontoret er klar over disse. Vi er en liten, men dedikert gjeng som har mange års erfaring med byggesak. Vi er engasjert i hva kommunen holder på med, oppdaterer oss på lover og forskrifter, går kurs og overfører kunnskapen til kollegene våre.

Hvorfor er byggesak viktig for TAG Arkitekter?

– Oppdragsgiverne skal være trygge på at vi har kontroll og sikrer gode prosesser. Å få tillatelse til riktig tid betyr at utbygger kan starte å bygge som planlagt, og at kunden kan flytte inn i boligen sin til avtalt tidspunkt.