Kitty Colbjørnsen Aarseth, fagansvarlig for BIM i TAG Arkitekter

«Gode Revit-hverdager gir gode prosjekt»

Hva er BIM?

– Vi bruker BIM, bygnings Informasjons modellering/modell, i alle våre prosjekter. Det er en digital samhandlings og prosjekteringsform som hele byggebransjen operere i. Det er både egne BIM programmer og BIM prosess som er blitt naturlig i moderne prosjektering, modellen vises i 3D samtidig som informasjonen på alle elementer er tilstede i modellen. Vår fagplattform er Autodesk Revit, også har vi mange BIM støtteverktøy som vi bruker til prosjektering og kvalitetssikring.

– TAG arkitekter kan også tilby tjenesten som eksterne BIM koordinator på prosjekt i forprosjekt og detaljfasen.

Les mer

Hvordan jobber TAG Arkitekter med dette fagfeltet?

– Vi tilpasser Revit med våre kontor malfiler og rutiner. Vi har en egen TAG ribbon/verktøylinje direkte i Revit som har samlet de viktigste knappene for TAG. Hos oss skal BIM læring være lystbetont, det skal være gøy å lære noe nytt som gjør prosjektet ditt bedre. Vi har både BIM julekalender og BIM kamel som skal heve motivasjonen og lage gode Revit-hverdager.

Hvorfor har TAG arkitekter fokus på BIM?

– Vi ønsker å lage gode prosjekt. Derfor har vi hos TAG arkitekter ekstra fokus på å forstå og bruke verktøyene våre riktig.  Vi ønsker å frigi tid til å skape god arkitektur, når vi mestrer vårt verktøy klarer vi nettopp dette. Arkitekter og landskapsarkitekter hos TAG bruker BIM aktivt hver dag, dette skaper spillerom til å skape fantastiske prosjekt.

Kitty Colbjørnsen Aarseth sitter i Arkitektbedriftenes BIM-utvalg som utvikler europeiske
standarder for BIM. TAG Arkitekter er buildingSMART medlemssbedrift.