«Arkitektur er å forme menneskers fysiske miljø»

Arkitektur

Hva er Arkitektur?

I TAG mener vi at arkitektur er mer enn kunsten å planlegge, utforme og oppføre byggverk. For oss handler arkitektur om å forme menneskers fysiske miljø. Arkitekturbegrepet blir dermed tverrfaglig samarbeid der både arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, bygningsfysikere og for eksempel sosiologer jobber tett sammen for å skape gode boliger og bomiljø for mennesker.

Hvordan jobber TAG arkitekter med dette fagfeltet?

Vi bruker mye tid på å systematisk samle informasjon om stedet, og om menneskene som skal bruke det og leve der. Det er mange som deltar i en slik prosess, og kommunen har en viktig rolle. På bakgrunn av alle ulike ønsker, behov og krav, utvikler vi et overordnet konsept som skal sikre interesser og danne grunnlag for utformingen av gode steder. En viktig metode er også brukerinvolvering, som tar sikte på å hensynta brukernes interesser.

Boligspesialisten

TAG er stolte over å være størst og best i landet på store industrielle boligprosjekter. Utover dette jobber vi med næring, kontor og handel, samt byrom og byområder.  I alle kategorier gir vår definisjon av arkitekturbegrepet alltid den beste løsninger for sluttbrukerne.