3
Mette
_DSC2954
4
IMG_9012a

«God områdeutvikling gjør det lett for folk å trives og møtes»

Mette Omre, fagansvarlig for områdesatsingen i TAG Arkitekter

Hva er områdeutvikling?

– By- og områdeutvikling handler om å heve blikket og se arkitekturen og byggene i en større sammenheng. Det aller viktigste er menneskene som skal leve der, derfor må vi hele tiden spørre oss om hva som skaper gode steder og byer. God områdeutvikling gjør det lett for folk å trives og møtes.

Hvordan jobber TAG Arkitekter med dette fagfeltet?

– Vi er opptatt av å være inne i en tidlig fase av prosjektene og bruker mye tid på å systematisk samle data og informasjon om stedet og menneskene som skal bruke det. Hvis det er mulig snakker vi også med dem som skal jobbe eller bo der, og spør hva som er viktig for dem.

Hvorfor er områdeutvikling viktig for TAG Arkitekter?

– Oppgaven vår er å få inn de elementene som gjør at folk trives også utenfor boligen; grønne områder, sosiale møteplasser, og gode gang- og sykkelveier som gjør det lett å komme seg rundt – for å nevne noe. Det er også viktig å ta hensyn til det som allerede fins i området fra før. En fin leilighet har liten verdi hvis miljøet rundt ikke fungerer. Dette er problemstillinger som arkitekter alltid jobber med, men som vi ønsker at alle i TAG skal være ekstra bevisste på og diskutere i hvert eneste prosjekt. Hvis vi lykkes vil folk ønske å leve her lenge – og da har vi laget steder som er bærekraftige, som vil vare inn i fremtiden.

Meny