Ny seniorarkitekt hos TAG
29. april 2022

Nyoppstartet seniorarkitekt hos TAG Oslo

Vi har fått en ny seniorarkitekt hos vårt kontor i Oslo. Anette Rudshaug har mye erfaring med saksbehandling av større boligplaner både i Trondheim og Bærum kommune. Hun har spesielt vært involvert i overvannshåndtering og medvirkningsprosesser, men har også erfaring med utarbeidelse av private planforslag.

Anette har tidligere en master i arkitektur fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). I TAG jobber Anette med tidligfase og utarbeidelse av reguleringsplaner.