Ny interiørarkitekt hos TAG Oslo
26. april 2022

Ny interiørarkitekt hos TAG i Oslo

Interiørteamet vårt blir stadig større, og her er vår nyeste tilskudd til teamet, Kristine. Kristine Aassved Storeide har bred og allsidig erfaring fra både offentlig og privat virksomhet og startet i TAG som senior interiørarkitekt.

Kristine har tidligere en utdannelse med hovedfag i interiørarkitektur og møbeldesign ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hovedvekten av erfaringene fra prosjekter har vært innen næringslokaler og ulike hybridkontor-konsepter. Med erfaring fra prosjekter innen ombruk i stor skala, ser Kristine frem til å implementere bærekraft og sirkulære prinsipper i bolig- og kontorprosjekter hos TAG.