Foto: Domantas Stukas
Nominert til Arkitektur- og byformingsprisen 2021
2. november 2021

Wergeland hageby er nominert til Bergen kommune sin arkitektur- og byformingspris 2021. Vi er veldig stolte over å bli nominerte igjen, og over prosjektet vi har fått til. Under følger en liten presentasjon av prosjektet.

Wergeland hageby ligger sentralt, tett på bybanestopp Wergeland. Samtidig er det
er rolig område hvor man er relativt skjermet og kan trekke seg tilbake i egen bolig. Tomten er ganske unik i det at man her har utsikt til tre av Bergens syv fjell. Dette er hensyntatt i planløsningene – fra flere rom har man utsikt mot fjellene, og utsikten er nennsomt rammet inn.

Prosjektet omfatter nybygg av 5 stk. flermannsboliger med til sammen 11 boenheter, med
tilhørende utomhus- og parkeringsanlegg samt felles sykkelverksted, felleslokale, felles
drivhus og to stk. frittstående sportsboder. Husene er plassert rundt et felles gårdsrom.
I prosjektet har det vært fokus på å bidra til å fremheve stedets historie og kvaliteter samt
gjøre det enda mer tilgjengelig og attraktivt enn i dag. Prosjektet er godt stedstilpasset i både størrelse, stilmessig uttrykk og fargebruk. Det ble i tidlig fase av prosjektet gjort en grundig stedsanalyse som tok for seg gaten og nabolaget, eksisterende hus og deres orientering mot gaten, samt de typisk bergenske “smauene”. På den måten har man klart å fortette uten å bryte med strøkskarakteren i det gamle villaområdet.

Prosjektet er gjort på oppdrag fra Webu.

Foto: Domantas Stukas

Illustrasjon: Jarl Knudsen