Nye tanker for fremtidens Bergen
Konkurranse – Bryggen/Torget
3. september 2019

TAG sammen med Vill Urbanisme, Light Burea, Sachs & Nottveit (SANO), Byggadministrasjonen Harald Bjørndal as og Gunnar Staalesen, ble i konkurranse med 22 andre team, prekvalifisert til å tegne idéforslag for Torget-Bryggen i Bergen. Vårt forslag skapte begeistring og engasjement, og mange gode tilbakemeldinger fra juryen. Vi nådde likevel ikke helt opp, og sender våre gratulasjoner til Asplan Viak som stakk av med seieren. Utgangpunktet for vårt forslag var: Vi skriver historie hver dag! Fremtidens historie berikes av fortiden, og det er nåtiden som er nøkkelen til å gi den innhold og mening.

Havnen den Gode

Helt siden den ble oppdaget og fikk tilnavnet Havnen den gode – lenge før Bergen ble by – og helt frem til nå, har det bygget seg opp mangfoldige historier og historiske lag på og rundt Vågen. Historien skal fortsette, og den skal bygges lagvis på fortidens historie.

Rundt Vågen finner man minst fem viktige historiske epoker. Vi ønsker å trekke disse frem ved å gi dem identitet og synlighet i bygulv, møblering og formspråk. Dette er historiske hendelser som har vært til inspirasjon for formspråk og funksjon, og historiske hendelser som danner utgangspunktet for ny historiefortelling, profil og innhold.

Ut fra dette ble overordnet prosjekt utformet rundt 3 hovedgrep:

1. Programmere

Ved å reorganisere og legge til nye funksjoner i området rundt Vågen, plasseres nye ankerpunkt som tiltrekker seg ulike brukergrupper og sørger for at det er interessante destinasjoner som gir liv og aktivitet rundt Vågen, samtidig som området blir organisert for optimal flyt.

2.Legge til og gi rom for vitalisering

Ved å legge til nye trekonstruksjoner, brygger, broer, flytebrygger og lektere langs og på
bryggekanten, gir prosjektet rom og muligheter for revitalisering og ny bruk.
Området transformeres for å imøtekomme dagens og fremtidens behov.

3.Trekke frem historiske lag/historien for å bygge identitet, vitalisere og utforme.

Allmenningene trer tydeligere frem, og strukturen i kvartalene tydeliggjøres ut på plassene. Gjennom utforming av bygulvet trekkes det frem historiske lag som knyttes til fortellinger fra området. Disse er med på å gi formspråk og grafiske uttrykk i alle elementene som bygulv, møblering, master, bygg etc.

Utdrag fra juryrapporten

«Forslaget er karakterisert ved at det tar modig og idèrikt fatt på programmets potensialer-prioritering av byliv og nye programmer står som dynamo for transformasjon av byrommene rundt Vågen, sammen med stor fortellertrang koblet til formidlingen av den historiske rikdom på stedet.»

Generelt er det snakk om et ambisiøst helhetsgrep som vil endre mye; med bygulvets kontrastfyldte utforming, historisk inspirerte master, brygger, torgtak, nye faste bygninger og den vågale tilføyelsen av trær i Vågens byrom, viser forslaget et helt nytt landskap. Som utforming vurderes grepet for omfattende, men juryen vil rose intensjonene i mange av ideene, som rommer mange gode forslag til vitalisering av Vågen og byrommenes bruk».

For å lese mer om prosjektet, se prosjektsider HER og HER.