Mulighetsstudie: drivhus for matproduksjon på Bontelabo
Kan drivhus på tak gjøre Bergen mer selvforsynt?
8. november 2019

«Hvis byens grunnleggere fikk til å dyrke mat i Bergen for snart 1000 år siden, hvorfor skulle ikke vi, med vår kunnskap og teknologi, klare det?» TAG arkitekter bidrar med mulighetsstudier i spennende forskning på fremtidens matproduksjon.

Nylig kunne man lese på bt.no om hvordan Bergen kan bli mer selvforsynt. I artikkelen kan man lese at: «I Bergen produseres det så å si ingen grønnsaker som blir tilgjengelig for folk flest.» Forsker Anna Birgitte Milford ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) lister opp «for dårlig matjord, klimaet og laber interesse» som hovedgrunnene. TAG Arkitekter har gjennom Nibio vært del av en prosjektgruppe satt sammen av lokale aktører med interesse for veksthus på tak fra ulike innfallsvinkler: Arkitekter, gartnere, utbyggere, restaurantmedarbeidere og forvaltningsansatte. Her har vi jobbet med en mulighetsstudie for hvordan matproduksjonen i Bergen kan heves ved bruk av drivhus på tak.

Når et veksthus bygges på tak kan bygningen og planteproduksjon få gjensidig nytte av hverandre med hensyn til energibruk og klimaregulering. Veksthus på tak kan også ha sosiale funksjoner som opplæring i plantedyrking og styrket lokalt nettverk. -I denne casen tok vi for oss taket på Bontelabo som en potensiell flate for dyrking. Her har man ikke bare en veldig stor, sentral takflate, men også muligheten til å komme seg opp med heis. Dette er viktig med tanke på de lastene som skal fraktes opp og ned fra et slikt produksjonsområde, sier Jesper Jorde, daglig leder ved TAG Arkitekter i Bergen. Lokalt dyrket mat gir ikke bare et bedre klimaregnskap for kloden vår, det gir også friskere mat til forbrukerne.

For å lese mer om bakgrunnen for forskningen anbefaler vi dette innlegget skrevet av Anna Birgitte Milford i mars i år: La oss dyrke mat i Bergen. For å lese om forskningsprosjektet sjekk ut: Veksthus på tak i Bergen.

BT-artikkel: Verden har en matutfordring. I Bergen kan løsningen bli tomater på taket.