Gratulerer med dagen
8. mars 2019

TAG feirer 8. mars med rosa tulipaner og sier litt hurra for en kvinneandel i bedriften på 63 prosent.

56 av 89 ansatte hos TAG arkitekter i Oslo, Bergen og Trondheim er kvinner og dermed kan det se ut som arkitektyrket har gått fra et typisk mannsyrke for omtrent 100 år siden til et yrke der kvinner nærmest dominerer.

Så lenge det var byggmestre som var arkitekter, satte laugsprivilegiene en stopper for at kvinnene kunne innta bransjen og den militære veien til yrket var heller ikke åpen for kvinnene. Først da arkitektyrket ble en profesjon basert på akademisk utdanning kom det en endring.

I Norge fikk kvinnene tidlig adgang til arkitektskolene, både ved Tegneskolen i Oslo og ved NTH fra 1910, men svært få av dem arbeidet som yrkesaktive arkitekter etter endt utdanning. Den første, og lenge den eneste, norske kvinne med egen arkitektpraksis, var Lilla Hansen, som startet sitt eget arkitektkontor i Oslo i 1912.

På 2010-tallet og senere er det minst like mange kvinnelige som mannlige arkitektstudenter ved de norske arkitektskolene, men faktisk var kvinnene i klart mindretall fortsatt på 1960-tallet blant dem som ble tatt opp ved arkitektstudiet og kvinneandelen lå på rundt 10 % helt frem til midten av 1980-tallet. 

Kilde:Wikipedika