Daglig leder i TAG, Lars Eirik Ulseth, har visjoner om boligfremtiden
Fremtidsvisjoner om boligbygging
10. juli 2019

Daglig leder i TAG, Lars Eirik Ulseth, deler sine visjoner for boligfremtiden i Estate magasin denne uka. -Små leiligheter kan også ha god bokvalitet, og det kan åpne for at unge kommer inn på boligmarkedet i storbyen, sier Ulseth.

Du kan lese saken i Estate magasinet: https://www.estatenyheter.no/2019/07/09/mye-skal-skje-vi-vet-bare-ikke-hva-enna/ – eller vår forkortede versjon her:

Ulseth har noen klare tanker om hvordan boligfremtiden vil bli i de store byene:

* Vi kommer til å bo enda tettere, høyere og mer sentralt.
* Vi kommer til å bo i mindre leiligheter.
* Unge menneskers livsstil og nye boformer fører til en dramatisk endring i boligdesign.
* Smarte løsninger og compact living vil dominere i boligbransjen.

– I dag bestemmer svært ofte godt voksne mennesker hos eiendomsutviklere, myndigheter og arkitekter hvordan folk skal bo, basert på hva de mener er best, men det samsvarer ikke nødvendigvis med hva fremtidens kjøpere vil ha, sier Ulseth til Estate.

Ikke lov
Han viser til at dagens lover og regler ikke tillater leiligheter på 35 kvadratmeter, men hevder at smarte planløsninger og gode bokvaliteter, gjennom for eksempel kutt av størrelsen på kjøkken og bad i en 45 kvadrats leilighet og godt boligdesign, fort kan sette prisen ned med en million og da er det betraktelig lettere for unge mennesker å kjøpe.

– At man må være steinrik for å bo i byen er veldig synd og skaper dårlige bomiljøer, slår Ulseth fast og viser til at det ikke nødvendigvis er slik at mange små leiligheter blir slum. Det må ses i et større perspektiv og de må bygges sammen med andre leilighetsstørrelser for å få et differensiert bomiljø.

TAG-lederen mener at ting som sammenheng med andre leiligheter, en miks av beboere, god forvaltning av eiendom, vil være vesentlig. Det er snakk om kompakte og smarte løsninger, nyanser og fornuft.
Han åpner også for fleksible løsninger innenfor ett gitt areal der man, for eksempel, deler opp boligen med skyvevegger slik at sonene utnyttes ulikt gjennom døgnet. Skulle behovet endre seg, kan man lage faste vegger senere.

Analysere behov
Smarte markedsanalyser utført før byggestart er også en ny måte å tenke boligutvikling på.
– TAG kan sammen med byggherre finne ut hvilke mennesker som vil bo på en gitt eiendom ut fra beliggenhet og tilbud i nærområdet, finne kjøperne før bygging og involvere dem i en slags kooperativtanke, forklarer Ulseth. – På den måten kan vi lage smarte løsninger for hver enkelt, og fellesskapet, basert på deres behov og ønsker.

Ulseth mener både arkitekter i og eiendomsbransjen er konservative av natur, og at få tar den sannsynlige utviklingen inn over seg.
– Samfunnet utvikler seg heldigvis på tvers av oss, sier han. – I bunnen av all byutvikling må det ligge fornuft og lover for å hindre spekulasjon, men mange er klare for endringer og jeg er sikker på at 35 kvadratmeter-store leiligheter blir populært i markedet.

Bærekraft gjennom compact living
Ulseth utdyper gjerne synspunktene sine på små leiligheter. – Begrepet compact living kommer mer og mer, og tar vi tak i det med gode lover og regler vil utviklingen skje naturlig. Det går selvsagt en grense for hvor trangt man kan bo, men bobil- og campingvognbransjen har mange gode løsninger som er fullt mulig å implementere i boligutviklingen.
Mindre boliger bidrar dessuten til bærekraft i et samfunnsperspektiv, hevder Ulseth.
– At folk bor og jobber i sentrum fjerner behovet for bil. Jeg ser gjerne at også svømmehaller, idrettshaller og skoler blir bygd midt i byen sammen med mer handel. Slik slipper foreldrene å kjøre barna overalt, og det skaper mer liv i bygatene.