Damsgårdsundet har fått boligpris
30. oktober 2019

TAG-tegnede 1912 Damsgårdsundet er Bergens beste nyboligprosjekt. Prosjektet vant prisen for Bergensregionens beste nyboligprosjekt på Bo i Bergen-boligmessa denne helgen og BOB tok imot prisen som utbygger.

Prosjektet vinner fordi dette er et vellykket leilighets- og townhouseprosjekt som har gode boliger for ulike beboergrupper, særpreget arkitektur som skaper merverdi for nærmiljøet og som setter en ny retning for arkitektur som pådriver for byutviklingen i Bergen, sa juryleder, Tina Larsen under utdelingen av prisen.

Den helt nye prisen ble delt ut første gang til boligprosjekter ferdigstilt i perioden 2017 til og med første halvår 2019 av Bo i Bergen, mens de kommende prisene skal gå til prosjekter ferdigstilt fra 31. juni foregående år og frem til og med 31. juni samme år. Prisen deles ut til konkrete, realiserte nyboligprosjekter, i bergensregionen og med bergensregionen menes Bergen kommune og kommuner som grenser til Bergen.

– Det er virkelig ærefullt å bli valgt ut som vinnere av en slik prestisjefylt pris, sier avdelingsleder i TAG Arkitekter, Bergen, Jesper Jorde. – Vi er selvsagt veldig stolte av prosjektet, og at vi har truffet så godt på bestillingen i byarkitektens nye arkitekturstrategi som ble vedtatt i juni. Vi har arbeidet tverrfaglig med våre arkitekter og landskapsarkitekter, og ser at vi har fått til et både mangfoldig og helhetlig prosjekt og har hatt et svært godt samarbeid med utbygger BOB, entreprenør Betonmast, og kunstneren Line Hvoslef som har hjulpet oss med fargesettingen.

Juryleder Larsen sa at juryen blant annet har lagt vekt på at prosjektet har private og felles takhager som legger til rette for økt samhandling mellom beboerne, noe som kan styrke sosial bærekraft.

Juryen likte særlig at prosjektet har matbutikk, restaurant og barnehage, fordi det gjør det attraktivt for barnefamilier å etablere seg i byen og mente prosjektet er vakkert, særpreget, inkluderende og grønt.

Det var over ti nominerte til prisen og juryen silte ut tre toppkandidater, for de tilslutt landet på 1912 Damsgårdsundet som vinner. Utvelgelsen er gjort, basert på generelle bo- og boligkvaliteter, romlige og funksjonelle kvaliteter og hvordan prosjektet bidrar til å skape gode møteplasser, god byutvikling og sosial bærekraft. Prosjektene er også vurdert på i hvilken grad de bidrar til å svare på målene i Bergen Kommunes arkitekturstrategi, «Arkitektur +».