By-bruk og vågskoordinator
18. september 2019

Bybanen over Bryggen vil gi nye muligheter. Den vil trekke til seg mange nye brukere, strukturere byrommene og ta i bruk området på en ny måte. Overgangen fra biltrafikk til bybane vil også endre mulighetene i byrommene. Dette er grunnen til at teamet vi var en del av under jobbingen med Torget/Bryggen-konkurransen, gjorde en tydelig reorganisering og programmering rundt hele Vågen. Samtidig la vi til nye områder for å gi rom for nyansert og mangfoldig bruk. Vi må ta med oss alle typer brukere og sikre at alle er ivaretatt til de ulike brukssituasjonene. I en tid der bybanen over Bryggen er et svært hett tema vil vi gjerne vise frem mulighetene den kan gi til bylivet her i Bergen.

VÅGSKOORDINATOR

I konkurransen Bryggen-Torget la vi opp til en rekke aktivitetssoner for temporære og faste hendelser i både stor og liten skala. En stor suksessfaktor for en vellykket bruk og vitalisering av Vågen, vil være å engasjere en helårs Vågskoordinator som har et overordnet ansvar for programmering og vitalisering av de ulike arenaene rundt Bryggen og Torget.

En vågskoordinator vil kunne ha ansvaret for bruk og leie av Skur 11 til kafé, intimkonserter, antikkmarked, bokbytte etc., utendørs arrangement av scenen og amfiet i Nikolaikirkeallmenningen, koordinering og utbytting av ulike lektere med ulikt innhold (barnas lekelekter, ølserveringslekter, sportslekter, scenelekter mm), overordnet ansvar for julemarkedet på Bryggen og andre store arrangementer, samt mye, mye mer.

BY-BRUK

En god by-bruk er helt elementært for et vellykket prosjekt. Hensikten med prosjektet var å sørge for at vi aktiviserte områdene til en god by-bruk og for at Vågen gjenoppstår som et sentralt byrom i Bergen. Bybanen vil trekke til seg mange nye brukere, og strukturere byrommene og ta i bruk området på en ny måte.

BRUKERE

Alle bergensere har et sterkt eierskap til Bryggen, Torget og Vågen. I tillegg til bergenserne har vi brukere som er på besøk for å oppleve, se, lære, jobbe og erfare. Noen er målbevisste i sin bruk, andre er vinglende i bevegelsesmønsteret. Gjennom prosjektet har vi fokusert på de ulike brukergruppene og skissert deres bevegelse gjennom byen og prosjektområdet for å se på hvordan de bruker området og hvordan det oppleves. Vi valgte ut 4 arketyper som ble skissert opp og karakterisert i deres sekvenser gjennom prosjektområdet for å gi leserne et innblikk i prosjektet.

Utfyllende info om konkurransebidraget her og her

Les brukertegneseriene under: