Mandag 8. april åpnet Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten dørene til historiske Autogården der de to etatene har flyttet sammen under et TAG-rehabilitert tak i den tidligere bilgarasjen fra 1923. Det var byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti som klippet snoren til det nye bygget.
Autogården har åpnet dørene
9. april 2019

Mandag 8. april åpnet Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten dørene til historiske Autogården der de to etatene har flyttet sammen under et TAG-rehabilitert tak i den tidligere bilgarasjen fra 1923. Det var byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti som klippet snoren til det nye bygget.

Autogården er i utgangspunktet en historisk bilgarasje og TAG har vært med på arbeidet med huset siden 2016. I samarbeid med byantikvaren rehabiliterte TAG den fredede fasaden dette året, men det nåværende prosjektet har blitt gjort sammen med BOX interiør design as ved Anne Devik og dette er Bergen kommunes første aktivitetsbaserte, åpne kontorlandskap.
Bygget huser 380 medarbeidere, som tidligere har vært lokalisert på seks ulike steder, men som nå sitter samlet i Johannes Bruns Gate 12, i Bergen sentrum, rett i nærheten av Nygård bybanestopp.

– Lokalene her i Autogården innbyr til samhandling. Jeg tenker også på bygget som demokratiets hus, sa byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti før hun klippet snoren ved hjelp av etatsdirektørene Lise Reinertsen og Mette Svanes.

Endelig samlokalisering

Åpningsdagen ble blant annet feiret med gratis frokostpakker til de som som syklet, gikk og reiste kollektivt til jobb eller skole i Bergen sentrum.

Reinertsen, som er etatsdirektør i Bymiljøetaten, sa til Bergen kommunes informasjonsavdeling, at de lenge har sett frem til å samlokalisere Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten. – Vi tror dette vil ha en positiv effekt på byutvikling i Bergen, ved at ulike fagmiljøer får jobbe tettere sammen med smart bruk av teknologi.

Også Mette Svanes, direktør i Plan- og bygningsetaten,uttrykte glede over å være på plass i Autogården der hele etaten nå er samlet i ett bygg, siden de frem til nå vært fordelt på tre ulike bygg i sentrum.

– Det er godt å være samlet i ett bygg. Sammen med Bymiljøetaten skal vi virkelig utvikle «kompetansehuset for byutvikling» i Autogården, sa hun til Bergen kommune.

Autogården sett fra Johannes Brunsgate ILLUSTRASJON: Viktor Fretyan

Sentralt

Autogården ligger på Nygård, like ved Media City Bergen. Bygget har en sentral del av Bergens transporthistorie. På 1800- og begynnelsen av 1900-tallet holdt ridehusene og vognfabrikkene til i Nygårdsgaten, strategisk plassert like ved krysset mot Lars Hilles gate. Før motorveien og spagettikrysset på Nygårdstangen var Nygårdsgaten og tilstøtende Lars Hillesgate hovedinnfartsåren til Bergen Sentrum.

Midt i krysset mellom gatene lå byens første bilbutikk, like ved to bensinstasjoner. Automobilkompagniet av 1923 fristet forbikjørende bilister med nye Ford-modeller på utstilling med stor suksess. I 1962 utvidet Auto 23 utvidet lokalene sine til da de bygget om «Ridehuset» til Autogården etter tegninger fra arkitekt Helge Gjøvaag.

I dag ligger bygget like sentralt i bybildet som før, mellom Media City Bergen og Realfagsbygget til Universitetet i Bergen. Bybanestopp og Bergen Busstasjon i umiddelbar nærhet er det enkelt å komme seg til og fra alle Bergens bydeler.

Autogården fra Nygårdsgaten. ILLUSTRASJON: Viktor Freytan

Felles kundesenter

Innbyggerne i Bergen har fra nå muligheten til å besøke et nytt og moderne kundesenter i Autogården og få veiledning om alt fra boligsoneparkering til byggesaksspørsmål. Kundesenteret har inngang fra Johannes Bruns gate på oversiden av bygget, men det er inngang for ansatte og besøkende med behov for å bruke heis fra Nygårdsgaten på nedsiden av bygget.

Hanne Raknes og Hannah Lassen, ledere for hvert sitt kundesenter, er begeistret over å kunne veilede innbyggerne i Bergen i et nytt, moderne kundesenter med mulighet for et tett og godt samarbeid mellom etatene.

Link til prosjektside: https://www.tagarkitekter.no/prosjekter/rehabilitering/autogarden/