VANT MED GRØNNE TAK

26. september 2017

TAG skal tegne fem terrassebygg i Bergen med 80 leiligheter og grønne flater på taket.

Med utsikt over Nordåsvannet, like ved Villa Skjoldnes og Konow Lund-villaen, i Bergen er det i ferd med å vokse opp en hel liten bydel. Et 220 meter langt miljølokk som blir anlagt oppå motorveien Fritz C Riebers vei, forbinder boligområdene til sjøen og skaper uteområder for flere utbyggingsprosjekter.
Et av disse ligger på østsiden av det kommende parklokket. Barlindhaug Eiendom utlyste konkurranse om å tegne fem nye boligbygg med 80 leiligheter på denne tomten. TAGs forslag om terrasserte bygg med grønne arealer på taket ble valgt.
–Den bærende ideen i vårt forslag var å utforme de to største byggene i tre avtrappinger, og på denne måten få en bedre tilpasning til terreng og uteområder. Avtrappingen er et overordnet arkitektonisk grep, som sammen med regulerte grønne tak skaper en forlengelse av terreng, og en glidende overgang mellom park og takterrasser, sier arkitekt Ingunn Edvardsen.
–Hvilke bokvaliteter var dere ute etter?
–Vi ønsker å utforme lyse og gode leiligheter, med sterke visuelle forbindelser til stedet og området rundt. Bygningene ligger i en klynge vendt inn mot et stort felles gårdsrom. Samtlige inngangspartier er knyttet til det gårdsrommet, noe som gjør det til et aktivt uteoppholdsareal og møtested for beboerne, sier hun.
–Hva var hovedutfordringen i dette prosjektet?
–Utfordringen var i hovedsak å finne gode løsninger på leilighetsfordeling og sirkulasjon innad i byggene, slik at flest mulig leiligheter enten er gjennomlyste eller får lys inn fra flere sider, sier Edvardsen.

 

Siste nyheter

9. november 2018

TAG har blitt virtuelle

29. oktober 2018

Sett av datoen i 2019

Meny