Tverrfaglig samarbeid gir bedre bomiljø

21. desember 2017

TAG samarbeider med boligforskere ved NTNU.

TAG har startet et spennende, nytt samarbeid med boligforskere ved NTNU i Trondheim om prosjektet Stasjonssiden i Kongsvinger. Målet er at det skal gi enda bedre boliger og bomiljø for brukerne.

Tidligere i høst var flere arkitekter fra TAG på besøk hos boligforskere ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim for å ha et innledende møte om et tverrfaglig samarbeid for bedre byer. Et av prosjektene TAG jobber med, er Stasjonssiden i Kongsvinger.
–Eiendomsforskning handler om mer enn bare boliger. Det handler om prisutvikling, om hvilke preferanser folk har når det gjelder bolig og boområde, om viktigheten av et grønt bomiljø, hvor kompakt folk ønsker å bo, hvor opptatt de er av muligheter for å bruke bil, hvor viktig det er å ha fasiliteter i nærheten – og til syvende og sist: Hvor mye de er villige til å betale for dette, sier Jon Olaf Olaussen, som er professor ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim.
Han tror forskerne kan bistå arkitekter med en rekke ting. Og han tror at samarbeidet kan være berikende begge veier.

Verdien av godt tverrfaglig samarbeid
TAG arbeider etter en grunntanke om at de beste resultatene kommer gjennom godt samarbeid, både internt og eksternt. Arkitektene i TAG mener at det er lettere å lage gode boligprosjekter hvis de får vite hvem som skal bo i husene, og hva som er viktig for dem i hverdagen. Derfor samarbeider de allerede med både meglere, trendforskere, entreprenører og byggherrer, og bestreber seg på å gjøre en grundig jobb lenge før de setter sammen team og begynner å tegne.
–I vanlige prosjekter er det mange som tror og mener noe om kundenes preferanser, hva som vil selge bra, hva som gir det beste prosjektet. Med samarbeidet med NTNU ønsker vi å gå mer vitenskapelig til verks for å få svar på hva kundene faktisk er villige til å betale for, sier arkitekt Kirsti Hansen i TAG.
Hun nevner miljøfordeler i boligen, beliggenhet, mobilitet og ulike deleordninger som eksempler.
–Vi arkitekter baserer valg på erfaring og tro, men nå håper vi å få mer presise svar, sier Kirsti Hansen.

Gjensidig berikende
Forskerne ved NTNU benytter seg av ulike metoder for å skaffe vitenskapelig kunnskap om boligkjøpernes vaner og preferanser. De har tilgang til en rekke ulike kilder, blant annet gjennom eiendomsverdi.no og tall fra SSB. De lager dessuten spørreundersøkelser og arrangerer fokusgrupper, enten med folk som akkurat har kjøpt bolig, eller med folk som befinner seg i en fase der de har tenkt å gjøre.
–Vi er et ganske ferskt eiendomsforskningsmiljø her ved NTNU, og dette er første gang vi opplever at et arkitektkontor tar kontakt. Samarbeidet med TAG har så langt vært veldig positivt og gjensidig berikende. Det virker som vi snakker samme språk og kan korrigere hverandre på en fin måte. Vi spurte for eksempel om det kunne være mulig å få tegnet noen eksempler som vi kan bruke i spørreundersøkelser, og det var TAG villige til med en gang. Det er viktig for oss som forskningsmiljø at vi ikke bare holder på med våre teoretiske ting, men at vi også bidrar med ting folk kan bruke, som de har nytte av. Derfor er det veldig inspirerende for oss å snakke med folk som er i bransjen, avslutter Jon Olaf Olaussen.

Hva kundene vil betale for
Foreløpig har samarbeidet bestått i et oppstartsmøte, der TAG fortalte om Stasjonssiden i Kongsvinger, og NTNUs boligforskere fortalte om det de jobber med. «Compact living» og «green living» er to stikkord. Hvor kompakte kan boligene gjøres, og hvor viktig er grønne verdier og lavutslippsboliger?
Samarbeidet mellom TAG og NTNU kom til gjennom bekjentskap. Ideen oppsto hos TAG og ble implementert i strategiprosessen.
–Vi har kommet frem til at vi vil spisse boligkompetansen vår. Vi skal være boligspesialisten, og derfor er vi opptatt av å gjøre boligdelen av arkitekturen enda bedre.
Vi ønsker å få til nye, innovative og bærekraftige bomiljøer med høy brukertilfredshet, og vi har stor tro på at samarbeid med forskere og andre fagfelt kan hjelpe oss å nå de målene, sier Kirsti Hansen.

Spisser boligkompetansen
Stasjonssiden i Kongsvinger har et unikt utgangspunkt for utvikling. Området vil spille en viktig rolle for en helhetlig utvikling av Kongsvinger. Stasjonssiden kan fungere som en puslespillbrikke som knytter sammen eksisterende og nye funksjoner i byen. Deler av gatene rundt oppleves som utflytende og minner mer om en vei enn en gate. Stasjonssiden vil spille en viktig rolle for å øke antall reiser til fots og på sykkel, og redusere biltrafikk, ved å etablere bærekraftige bygater. Randbebyggelse rundt skal definere gateløp og plassrom for å skape og binde sammen en tydelig sentrumsstruktur.
Når det gjelder merverdien samarbeidet med NTNU kan gi til brukerne av Midtbyen, tror Kirsti Hansen at det først og fremst handler om å differensiere boligtypene slik at bydelen får en mer blandet befolkning.
–Det er typisk at man bygger ut prosjekter for en bestemt befolkningsgruppe, for eksempel eldre, som ofte har god råd fordi de nettopp har solgt en enebolig. Utfordringen er å få til boliger som er oppnåelige også for andre grupper, og som har de kvalitetene andre grupper etterspør. Dette er en av hovedambisjonene med Stasjonssiden, også fra Kongsvinger kommunes side, sier Kirsti Hansen.
Neste skritt i samarbeidet mellom TAG og NTNU er en konkretisering av hvilke områder TAG ønsker at NTNU skal se nærmere på. Innspillene vil deretter inkorporeres i prosjektet, før det i januar skal arrangeres et såkalt midtveisseminar hvor analyser presenteres og temaer diskuteres.
–Så går vi hjem og gjør ferdig prosjektet, sier Kirsti Hansen.

 

Siste nyheter

13. september 2018

Bli med på TAG fest!

22. august 2018

Down memory lane

31. juli 2018

Rathkesgate 9

Meny