TAG vant Økernveien

12. juli 2018

I konkurranse med tre andre arkitektkontor vant TAG oppdraget om å tegne boliger for OBOS på et 25 mål stort område på Økern. Prosjektets adresse er Økernveien 115 i Oslo.

VANT: TAG arkitekter vant oppdraget om å tegne nye boliger i Økernveien 115 i Oslo Illustrasjon: Victor Fretyan

OBOS kjøpte seg inn i denne eiendommen høsten 2017 og ble da 50/50 eier sammen med selskapet Eiendomsspar. Eiendommen grenser til Økernveien, Dronning Margretes vei, Haslevangen samt T-banens linje 5. Tomta ligger dessuten nær Økern hvor blant annet Steen & Strøm skal skape en bydel med badeland, kino, boliger og kultur, i tillegg til ett av Oslos største kjøpesentre.

Best score hos Spacemakers
OBOS beskriver TAG sitt forslag som et prosjekt med «oppdelt og ryddig struktur som enkelt kan deles opp i byggetrinn og salgstrinn». TAG sitt forslag hadde nest høyeste utnyttelsesgrad av de fire løsningsforslagene og har etter OBOS mening lav reguleringsrisiko.
Hos Spacemakers, som har vært engasjert av OBOS for å teste solforhold og uteoppholdsareal, kom også TAG sitt forslag best ut i simuleringene.

Biliabygget skal gi prosjektet identitet
En av de største utfordringene i området er å møte Plan- og bygningsetatens krav om at det såkalte Bilia-bygget skal bevares og integreres i prosjektet.
Plan- og bygningsetaten sier at Hovinbyen generelt er fattig på viktige kulturminner som kan bidra til å gi området identitet. Den gamle salgshallen på tomta er et av få eksisterende næringsbygg i området med klare arkitektoniske kvaliteter og potensial som identitetsbyggende objekt. Bygningen er derfor tatt inn i «Kulturminnegrunnlag for Hovinbyen» som et bevaringsverdig objekt. Forslaget til TAG fremhever Biliabygget som en verdifull og identitetsskapende bygning for prosjektet, heter det i OBOS Nye Hjem sin evaluering av bidragene.

Arkitekter og landskapsarkitekter i TAG gleder seg til å ta fatt på prosjektet sammen med OBOS høsten 2018.

 

Siste nyheter

Meny