Midtbyen Kongsvinger

14. juni 2017

TAG jobber med forslag til byutviklingsgrep i Midtbyen, Kongsvinger.  Oppdraget er et parallelloppdrag ved siden av to andre arkitektkontorer. Arbeidet ble utstilt i biblioteket i tillegg til å bli presentert på et åpent møte i slutten av mai. Hensikten er å få frem gode idéer for utvikling av Midtbyen, og vil bli brukt som grunnlag for en områdereguleringsplan til høsten.

Hovedgrep
Midtbyen som puslespillbrikke – knytter sammen eksisterende og nye funksjoner.
Etablering av bærekraftige bygater.
Fremheve Midtbyens særpreg.
Tilrettelegge for mangfold.

Les mer om forslaget her.
Les mer på kommunens egen side her.

 

Siste nyheter

21. juni 2018

TAGtur til Slovenia

Meny