Inkludering gjennom arkitektur

30. november 2017

Makers’ Hub jobber med å inkludere flyktninger ved hjelp av arkitektur og brukermedvirkning. Det blir det god integrering og DOGA-pris av.

Flyktninger trenger ikke bare mat og et tak over hodet. De trenger å føle tilhørighet og å kjenne seg akseptert på sitt nye hjemsted. For å oppnå dette, må  inkluderingsarbeidet starter allerede på asylmottaket, i tett samarbeid med beboerne.

Det var utgangspunktet da Else Abrahamsen fikk med seg et knippe andre arkitektstudenter til å starte Makers’ Hub i 2015. Organisasjonen ville finne ut hvordan designere kan ta et sosialt ansvar, og bruke sin fagkunnskap for å bekjempe fordommer, passivisering og sosial ekskludering av marginaliserte grupper i samfunnet.
–Målet er å bruke vår faglige verktøykasse for å skape et mer inkluderende miljø, og samtidig motvirke beboernes påtvungne passivitet, sier Maria Årthun, som har vært med å starte Makers’ Hub, og som også er praktikant i TAG.

Fram til nå, har Makers’ Hub jobbet mest med flyktninger som bor i asylmottak i Norge. TAG har bidratt som sponsor for en av hovedsatsingene, som har vært å øke bokvaliteten på Torshov Transittmottak. Dette ble oppnådd gjennom ulike prosjekter:
Et av de første prosjektene var «Paviljongen» som fungerer som et sosialt møtested for beboerne og nabolaget, noe beboerne hadde savnet. Senere ble barnebasen totalrenovert sammen med beboere og frivillige fra lokalsamfunnet. For den årlige festivalen #vårtnabolag arrangerte de en tre-dagers byggeworkshop som bygget og fargesatte installasjonen Fargehagen. Den fungerte som sittearealer foran scenen under festivalen.


–Vi engasjerer mennesker og organisasjoner som ellers aldri ville jobbet med design og arkitektur. Vi vil bane en vei som også andre kan følge. Og setter dermed nasjonalt samfunnsansvar på dagsorden for designere og arkitekter, sier hun.

Nylig fikk MakersHub både DOGAs Nykommermerke og Hedersmerke for arbeidet sitt. Juryen skriver i begrunnelsen:  «Prosjektet undersøker designeres samfunnsansvar – spesielt innen interiørarkitektur – og øker bevisstheten omkring dette. Makers’ Hub bruker samhandling til å fremme samhold, og de konkrete prosjektene viser i praksis at integrering handler om å få felles forståelse for mål og hensikt.»

Se også: http://www.makershuboslo.com

Siste nyheter

9. november 2018

TAG har blitt virtuelle

29. oktober 2018

Sett av datoen i 2019

Meny