Høytidelig åpning av Møllendal

11. juli 2018

Byrådsleder i Bergen, Harald Schelderup, klippet snora til nye Møllendal allmenning, som TAG arkitekter har tegnet, første juni 2018.

FERDIG: Møllendal allmenning ble offisielt åpnet av byrådsleder Harald Schelderup, mens trafikkbetjentene Grete og Svein-Arne holdt i snora. Foto: Bergen kommune/Anne Kringstad.

Allmeningen går fra Møllendalsveien ned til store Lungegårdsvann og er en forlengelse av Kunstallmenningen foran Kunsthøgskolen, skriver Bergen kommune på sine nettsider. Les Bergen kommunes egne sak om snorklippingen her

Området har tidligere vært et industriområde, men kommunen har ønsket å endre dette, samtidig som det har vært naturlig å forlenge plassen foran den nye kunsthøyskolen i Bergen, som sto klar høsten 2017.

I TAG Landskap sin egen prosjektbeskrivelse har vi sagt: Det er gjennom design- og materialbruk-ønskelig å bygge opp et byrom hvor Møllendals egenart bevares og dyrkes, og hvor vannets rolle som kilde til rekreasjon forsterkes. Plassen skal bli en grønn og lun oppholds- og aktivitetsplass som tar hensyn til lokalklima, og synliggjør landemerker som Ulriken og Store Lungegårdsvann. Allmenningens form og uttrykk er bygd opp omkring en hovedretning fra fasaden til Kunsthøgskolen, og strekker seg helt ut i Store Lungegårdsvann med brygge- og badeanlegg.

Allmenningen er på 4500 kvadratmeter og prosjektet har en totalpris på ca. 50 mill. kroner. Byggingen er gjennomført i to trinn; Byggetrinn 1, til 16,4 mill. kroner, som omfattet grunnarbeider og midlertidig dekke. Byggetrinn 2, med en totalkostnad på 33 mill. kroner, som startet opp våren 2017 og omfattet paviljong, grøntarealer og en oppholdsplass i tre ved sjøen. Grønn Etat i Bergen kommune har vært prosjektleder og det var også de som sto for den offisielle åpningen med snorklipping.

Dette er forøvrig ikke det første store utendørsområdet som TAG har fornyet i Bergen, tidligere har vi hatt hånd om fornyingen av en stor del av Nygårdsparken.

 

Siste nyheter

19. desember 2018

GOD JUL fra TAG

15. november 2018

Praktikant hos TAG i 2019

Meny